Deltatrap

Typ:
Feromonfälla
Produktkategori:
Övervakning
 • För att övervaka och fånga hanar av malar och ullsköldlöss

 • Används tillsammans med Pherodis-kapslar

 • Väderbeständig plast

Play
 • För att övervaka och fånga hanar av malar och ullsköldlöss

 • Används tillsammans med Pherodis-kapslar

 • Väderbeständig plast

Använd för

Använd för

Använd Deltatrap för att övervaka och fånga hanar av malar och ullsköldlöss bland täckta grödor och frilandsgrödor i kombination med ett artspecifikt feromon.

Skadegörare

Mal och ullsköldlöss.

Grödor

Täckta grödor och frilandsgrödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Deltatrap som kan användas i kombination med Pherodis-feromonkapslar Kapslarna frigör ett artspecifikt könsferomon för att locka hanar av den specifika skadegöraren till fällan. När de väl är i fällan, fastnar de på klisterinlägget och är lätta att upptäcka, räkna och identifiera. Att fånga in hanar bidrar även till att minska antalet ägg som läggs av honor då de inte kan para sig.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En fälla med upphängningskrok och ett klisterinlägg.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Vik fällan till en triangel.
 • Lägg ett klisterinlägg i botten av fällan, med den adhesiva ytan uppåt
 • Vik upp båda kanterna av triangelns bas.
 • Placera Pherodis-kapseln mitt på klisterinlägget i botten av fällan

Dosering

 • Använd två eller fyra fällor per hektar för varje typ av mal som ska övervakas
 • Använd en fälla per 500-1000 m² för ullsköldlöss

Kombinerad användning

Används tillsammans med artspecifik Pherodis-feromon.

Applicering

 • Häng fällorna ungefär 10 cm ovanför grödan på en plats där de enkelt kan inspekteras (t.ex. längs växthusets mittgång)
 • Fördela fällorna så jämnt som möjligt över området för att undvika störningar
 • Byt klisterinlägget när det till stor del är täckt av insekter och/eller skräp
Play
Produkthantering

Produkthantering

Förvaringstemperatur

0-32 °C/32-104 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvara skyddat från solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?