Deltatrap

Typ:
Pheromone trap
Vanligt namn:
Feromonfälla att använda tillsammans med Pherodis feromondispenser
Produktkategori:
Monitoring

Använd för

Använd för

När ska Deltatrap användas?

För att övervaka fjärilar/malar eller hanar av bevingade ullsköldlöss i eller utanför växthuset.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Deltatrap?

Deltatrap är en feromonfälla som ska användas tillsammans med Pherodis feromondispenser. Feromondispensern frigör ett artspecifikt könsferomon för att locka vuxna hanar av skadegöraren som är måltavlan, i fällan. När de väl är i fällan, fastnar de på den adhesiva plattan och är lätta att upptäcka, räkna och identifiera.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Deltatrap

Hur fällan sätts ihop:

  • Vik Deltatrap till en triangel.
  • Lägg en klisterfälla på botten, med den adhesiva ytan uppåt.
  • Vik in båda kanterna av triangelns bas.
  • Häng upp fällan på lämplig plats.

Hur fällan installeras:

  • Förbered önskat antal feromonfällor enligt beskrivningen under ”Ihopsättning”.
  • Häng fällorna ungefär 10 cm ovanför grödan på en plats där de enkelt kan inspekteras (t.ex. längs mittgången).
  • Fördela fällorna så jämnt som möjligt över området, för att undvika störningar.

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgrad. För att säkerställa korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Dosering:

  • Använd två eller fyra fällor per hektar för varje förväntad typ av fjäril/mal
  • Använd en fälla per 500-1000 m² för ullsköldlöss

Optimala förhållanden för Deltatrap

Kartongen med Deltatraps kräver inga specifika förhållanden

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Kartongen med Deltatraps kräver inga specifika lagringsförhållanden. Notera fällans serienummer och feromonet den innehåller på triangelns utsida. Tvätta händerna innan montering av fällor för en annan fjärils- eller malart.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?