Pherodis

Typ:
Artspecifika feromoner eller lockämnen
Produktkategori:
Övervakning
 • Artspecifika lockämnen för malhanar, skalbaggar, flugor eller ullsköldlöss.

 • För tidig upptäckt av skadegörare

 • För användning med olika typer av fällor

 • Artspecifika lockämnen för malhanar, skalbaggar, flugor eller ullsköldlöss.

 • För tidig upptäckt av skadegörare

 • För användning med olika typer av fällor

Använd för

Använd för

Använd Pherodis artspecifika feromoner eller lockämnen för att locka malhanar, skalbaggar, ullsköldlöss och flugor till fällor.

Skadegörare

Olika typer av malar, skalbaggar, flugor och ullsköldlöss. Fråga din Koppert-expert eller -rådgivare för vilka arter Pherodis finns.

Grödor

Täckta grödor och frilandsgrödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Pherodis-kapslar frigör ett artspecifikt könsferomon eller lockämne, och måste användas tillsammans med en insektsfälla, typen av fälla beror på arterna som ska övervakas. Det artspecifika feromonet lockar endast hanar av skadegöraren till fällan. Att fånga in hanar bidrar även till att minska antalet ägg som läggs av honor då de inte kan para sig. För vissa skadegörare innehåller Pherodis-kapslar lockämnen som lockar både könen av arten som är måltavlan.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

Aluminiumpåse med feromon-/lockämneskapsel.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Hämta påsarna som innehåller feromonkapslarna från kyllagret och öppna påsarna
 • Rör inte kapslarna, då manuell kontakt kan sprida feromoner till andra områden i växthuset

Applicering

 • Placera kapseln i fällan och placera fällan i rätt position som anges för just den fällan
 • Tvätta händerna mellan montering av feromonfällor för olika skadegörare
 • Under de första dagarna efter installation av en nya kapsel, kan ett högre antal fångas in på grund av en tillfälligt högre spridning av feromonet från den nya kapseln
 • Feromonkapslarna förblir effektiva i högst 6 veckor

Dosering

I allmänhet två eller fyra kapslar per hektar.

Kombinerad användning

Använd tillsammans med en lämplig fälla.

Produkthantering

Produkthantering

Hållbarhet

2 år efter tillverkningsdatum vid förvaring i frys (-18 °C) och 1 år vid förvaring i kylskåp (4-6 °C).

Förvaringstemperatur

Företrädesvis i frys (-18 °) och i vilket fall som helst vid temperaturer under 4 °C.

Förvaringsförhållanden

Förvara i slutna påsar.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?