Pherodis

Typ:
Species-specific pheromones or lures
Vanligt namn:
Artspecifika feromoner
Produktkategori:
Monitoring

Använd för

Använd för

När ska Pherodis användas?

Använd Pherodis för att upptäcka fjärilar, malar, skalbaggar eller bevingade hanar av ullöss i växthus eller utomhus.

Det finns feromoner för olika malar:

Adoxophyes orana – Sommarfruktvecklare

Agrotis segetum – Sädesbroddsfly

Agrotis ipsilon – Kommajordfly

Anarsia lineatella – Körsbärsbuskpalpmal

Autographa gamma – Gammafly

Cacoecimorpha pronubana – Tropikbredvecklare

Cameraria ohridella – Kastanjemal

Ceratitis capitata

Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites – Tvillingfläckat metallfly

Clepsis spectrana – Sumpmarksnedbandvecklare

Cossus cossus – Större träfjäril

Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta) – Knäfotsvecklare

Cydia funebrana – Plommonvecklare

Cydia pomonella – Äpplevecklare

Cydia pyrivora

Cydia splendana – Mindre ekollonvecklare

Cylas formicarius elegantul

Dacus oleae

Duponchelia fovealis – Tandsydmott

Eupoecilia ambiguella – Brakvedblomvecklare

Euzophera punicaella

Grapholita lobarzewskii – Trädgårdsvecklare

Grapholita molesta

Helicoverpa armigera – Brunaktigt knölfly

Heliothis virescens

Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea – Grönsaksfly

Lobesia botrana – Vinskottvecklare

Mamestra brassicae – Kålfly

Musca domestica – Husfluga

Operophtera brumata – Frostfjäril

Opogona sacchari – Bananmal

Ostrinia furnacalis

Ostrinia nubinalis(EZ-stam)

Pandemis heperana

Pectinophora gossypiella – Bomullsmal

Phtorimaea operculella – Potatisstävmal

Phyllonocyter corylifoliella

Phyllonorcyter blancardella

Plodia/Ephestia

Plutella xylostella – Kålmal

Prays oleae

Rhagoletis cerasi – Körsbärsfluga

Riptortus clavatus

Sesamia nonagrioides

Spodoptera exigua – Smalvingat lövfly

Spodoptera littoralis – Mindre bomullsfly

Spodoptera litura

Symmetrischema tangolias

Synanthedon myopaeformis – Äppelglasvinge

Synanthedon pyopaefo

Synanthedon tipuliformis – Vinbärsglasvinge

Tecia solanivora

Thaumetopoea processionea – Ekprocessionsspinnare

Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta) - Knäfotsvecklare

Trichoplusia ni – Nifly eller Nimetallfly

Tuta absoluta

Vitacea polistiformis

Zeuzera pyrina – Blåfläckig träfjärilDet finns feromoner för skalbaggar:

Rhynchophorus ferrugineus

Det finns feromoner för mjölbaggar:

Planococcus citri – Citrusullus


Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Pherodis?

Pherodis-kapslarna frigör ett artspecifikt könsferomon för att locka adulta hanar av skadegöraren till fällan. Där fastnar de på klisterskivan, vilket gör dem lätta att upptäcka, räkna och identifiera.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Pherodis

  • Hämta påsarna som innehåller feromonkapslarna från kyllagret och öppna påsarna. Rör inte kapslarna, då manuell kontakt kan sprida feromoner till andra områden i växthuset.
  • Placera kapseln på klisterskivan i Deltafällan och häng fällan på en lämplig plats.
  • Häng fällorna ungefär 10 cm ovanför grödan på en plats där de enkelt kan inspekteras (t.ex. längs mittgången).
  • Fördela fällorna så jämnt som möjligt över området, för att undvika störningar.
  • Ge varje Deltafälla ett serienummer. Skriv fällans serienummer samt vilken typ av feromon den innehåller på utsidan.
  • Tvätta händerna mellan montering av feromonfällor för andra fjärils- eller malarter.
  • Under de första dagarna efter installation av en ny feromonkapsel, kan malar eller fjärilar fångas oftare än vanligt. Det är på grund av en tillfällig ökad spridning av feromonet från den nya kapseln.
  • Feromonkapslarna förblir effektiva under 6 veckor. Byt kapseln i fällan efter 6 veckor, men endast mot en kapsel som innehåller samma typ av feromon.

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd återförsäljare.

Dosering:

  • För varje fjärils-/malart som kan förekomma, använd två eller fyra kapslar per hektar
  • För ullöss, använd en kapsel per 500-1000 m²

Optimala förhållanden för Pherodis

Öppna aldrig feromonkapslarna av ”plaströrstyp” eftersom då avdunstar nästan allt feromon ganska omgående. Plaströret är genomsläppligt och feromonet kommer gradvis att diffundera genom väggen.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Feromonkapslarna (och påsar som innehåller dem) ska helst förvaras i en frys (-18 °C), och åtminstone vid temperaturer under 4 °C.

Tillverkningsdatumet är tryckt på förpackningen. Kapslarna har en hållbarhet på 2 år efter tillverkningsdatum vid förvaring i frys och 1 år vid förvaring i kylskåp (4-6 °C).

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?