Entomite-M

Entomite-M Rovkvalster Stratiolaelaps scimitus

Använd Entomite-M för:

Ägg, larver och puppor av sorgmyggor

Förpackning:

Kartongcylindrar, innehåller 10 000 (0.9 liter) eller 50 000 (3.6 liter) rovkvalster (alla stadier) i kokosfiber

Allmän information

När ska Entomite-M användas?

Använd Entomite-M för biologisk bekämpning av ägg, larver och puppor av sorgmyggor, i synnerhet mindre larver. Sätt in produkten vid första tecken på närvaro av skadegörare.

Hur fungerar Entomite-M?

Vuxna och nymfer livnär sig på sorgmyggornas larver och andra jordbaserade insekter. Kvalstren syns i och på jorden samt vid växtstammens bas. Stratiolaelaps scimitus överförs sällan till själva växten. Minskningen av angreppsnivån sker i en långsam men stadig takt.

Hur du använder Entomite-M

Play video

Applicering Entomite-M

  • Vänd och skaka flaskan eller påsen försiktigt innan användning
  • Sprid materialet jämnt över jorden eller på stenullsblock (ej på plast)
  • Applicera inte i krukan i närheten av stammen för att förhindra växtskada av förrådskvalster
  • Produkten Entomite-M innehåller förrådskvalster (Tyrophagus putrescentiae). Dessa kan orsaka viss skada på en del grödor, i synnerhet i fuktiga förhållanden eller när stora mängder syns. Applicera alltid Entomite-M på jordytan, inte på växten. Vid första användning, testa Entomite-M i en liten skala innan den används på grödan.

Optimala förhållanden för Entomite-M

För optimala resultat, måste jorden vara fuktig men inte för våt och helst rik på organiskt material. Dessutom måste den ha en öppen struktur. Den lägsta temperaturen för framgångsrik användning av Entomite-M är 15 °C.

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Entomite. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

Dosering

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Entomite-M preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 100/m² 200/m² 500/m²
m²/enhet 100/500 50/250 20/100
Intervall (dagar) - - -
Frekvens 1x 1x 1x
Anmärkningar - - -

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen