Entomite-M

Vetenskapligt namn:
Stratiolaelaps scimitus
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy

Använd för

Använd för

När ska Entomite-M användas?

Använd Entomite-M för biologisk bekämpning av ägg, larver och puppor av sorgmyggor, i synnerhet mindre larver. Sätt in produkten vid första tecken på närvaro av skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Entomite-M?

Vuxna och nymfer livnär sig på sorgmyggornas larver och andra jordbaserade insekter. Kvalstren syns i och på jorden samt vid växtstammens bas. Stratiolaelaps scimitus överförs sällan till själva växten. Minskningen av angreppsnivån sker i en långsam men stadig takt.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Kartongcylindrar, innehåller 10 000 (0.9 liter) eller 50 000 (3.6 liter) rovkvalster (alla stadier) i kokosfiber

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Entomite-M

  • Vänd och skaka flaskan eller påsen försiktigt innan användning
  • Sprid materialet jämnt över jorden eller på stenullsblock (ej på plast)
  • Applicera inte i krukan i närheten av stammen för att förhindra växtskada av förrådskvalster
  • Produkten Entomite-M innehåller förrådskvalster (Carpoglypus lactis). Applicera alltid Entomite-M på jordytan, inte på växten. Vid första användning, testa Entomite-M i en liten skala innan den används på grödan.

Optimala förhållanden för Entomite-M

För optimala resultat, måste jorden vara fuktig men inte för våt och helst rik på organiskt material. Dessutom måste den ha en öppen struktur. Den lägsta temperaturen för framgångsrik användning av Entomite-M är 15 °C.

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Entomite-M preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 100/m² 200/m² 500/m²
m²/enhet 100/500 50/250 20/100
Intervall (dagar) - - -
Frekvens 1x 1x 1x
Anmärkningar - - -

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Entomite. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?