Försiktighetsåtgärder för allergier mot produkt

Försiktighetsåtgärder för allergier mot produkt

Precis som du kan vara allergisk mot katter, pollen och dammkvalster, är det även möjligt att vara allergisk mot naturliga ämnen i rovkvalster, foderkvalster och kompletterande foderprodukter. Om du inte är allergisk, men kommer i nära och långvarig kontakt med vissa ämnen, kan du fortfarande utveckla en allergi. På denna sida rekommenderar vi de försiktighetsåtgärder som du kan vidta för att förhindra eller minska eventuella allergiska reaktioner orsakade av den typ av produkter som nämns ovan.

Vilka produkter gäller det?

Detta gäller rovkvalster, foderkvalster och kompletterande foderprodukter som säljs av Koppert. Symboler på produktens förpackning visar de försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att förhindra eventuella allergiska reaktioner.

Förhindra exponering via inandning och förtäring genom att bära mask.
Förhindra exponering via huden genom att bära skyddskläder som täcker armar och ben.
Förhindra exponering via huden genom att bära handskar.

Exponering och försiktighetsåtgärder

Beroende på hur du exponeras för ämnena i dessa produkter, finns det särskilda försiktighetsåtgärder som du kan vidta:

Exponering via inandning och förtäring
För att förhindra exponering via inandning och förtäring, rekommenderar vi att använda andningsskydd med minst ett P3-filter, men företrädesvis en helmask med ett P3-filter.

Exponering via huden
Om det finns en risk för exponering via huden, rekommenderar vi att bära skyddskläder som täcker armar och ben (t.ex. en engångsoverall). Vi rekommenderar även att täcka händerna genom att bära handskar.

Appliceringsanordning

Om du använder en appliceringsanordning, undvik direktkontakt och se till att det ingen befinner sig i fläktens direkta luftflöde.

Hygien

När du har avslutat arbetet, ta av dig handskar, skor och kläder innan du tar av dig masken. Rengör dina kläder och skor på din arbetsplats om det är möjligt och ta inte hem dem, för att undvika att sprida allergener och andra partiklar. Om du tvättar dina kläder hemma, fukta kläderna på arbetet och ta hem dem i en sluten plastpåse. Genom att fukta kläderna i påsen förhindras att allergener och andra partiklar sprids i luften när du öppnar påsen.

Eventuella allergiska reaktioner och behandling

Men om du kommer i kontakt med ämnen i de produkter som nämns ovan och det visar sig att du är allergisk, kan du uppleva symtom som rör huden (t.ex. röd, kliande hud eller allergiskt eksem), näsan (t.ex. nysningar, rinnande näsa eller en kliande näsa), eller ögonen (t.ex. kliande eller rinnande ögon).

Om du upplever symptom och har frågor, kontakta hälso- och säkerhetsrådgivare eller läkare. I händelse av en livshotande situation, ring ambulans eller jourhavande läkare omedelbart.

En kombination av faktorer

Känslighetsnivån varierar mellan olika personer. Allergiska problem kan uppstå inom bara några veckor efter den första kontakten eller efter flera år. Alla som exponeras för allergener kommer inte att utveckla en allergi. Det är svårt att avgöra i praktiken vilket ämne som kommer att orsaka en allergisk reaktion. En allergi kan även orsakas av andra utlösande faktorer, eller en kombination av utlösande faktorer, från miljön (pollen, kli eller andra flyktiga ämnen i omgivningen). Du skulle behöva göra ett allergitest för att avgöra vilket ämne du är allergisk mot.

Denna information är endast avsedd i informationssyfte och ska inte användas för att diagnostisera eller behandla hälsoproblem då den inte är ett substitut för medicinsk vård. Kontakta läkare om du har eller misstänker hälsoproblem.

Denna information har sammanställts med hjälp av hälso- och säkerhetsrådgivaren ”Arbodienst Perspectief'”.

Vanliga frågor allergier mot produkter

 • Vilka produkter gäller det?
  Vilka produkter gäller det?

  Det gäller rovkvalster, foderkvalster och kompletterande foderprodukter. Symboler på produktens förpackning visar de försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att förhindra eventuella allergiska reaktioner.

 • Är ovanstående produkter farliga att arbeta med?
  Är ovanstående produkter farliga att arbeta med?

  Nej, dessa biologiska produkter inte är farliga att arbeta med. Men om du är känslig mot de naturliga ämnena i en av dessa produkter, kan du utveckla en allergi. Du kan jämföra denna allergi med en allergi mot katter, pollen eller dammkvalster. För att förhindra att en eventuell allergi utvecklas, rekommenderar vi att du vidtar de försiktighetsåtgärder som anges ovan.

 • Jag arbetar med dessa produkter. Betyder det att jag kommer att bli allergisk?
  Jag arbetar med dessa produkter. Betyder det att jag kommer att bli allergisk?

  Nej, arbete med dessa produkter betyder inte att du kommer att bli allergisk mot dem. Människors känslighet varierar mellan olika personer. Alla utvecklar inte en allergi.

 • Är ovanstående försiktighetsåtgärder obligatoriska?
  Är ovanstående försiktighetsåtgärder obligatoriska?

  Nej, försiktighetsåtgärderna som anges ovan rekommenderas för att förhindra att en eventuell allergi utvecklas.

 • En av mina kollegor var i kontakt med de ovan nämnda produkterna och uppvisar symtom. Vad ska jag göra?
  En av mina kollegor var i kontakt med de ovan nämnda produkterna och uppvisar symtom. Vad ska jag göra?

  I det här fallet, eller i liknande fall, kontakta hälso- och säkerhetsrådgivare eller läkare.

 • Jag arbetar med de Koppert-produkter som anges ovan och uppvisar symtom. Hur vet jag om produkterna orsakar mina symptom?
  Jag arbetar med de Koppert-produkter som anges ovan och uppvisar symtom. Hur vet jag om produkterna orsakar mina symptom?

  Det är svårt att avgöra i praktiken vilken substans som orsakar en allergisk reaktion. En allergi kan också orsakas av andra utlösande faktorer, eller en kombination av utlösande faktorer, från din miljö (pollen, kli eller andra flyktiga ämnen i omgivningen). Ett allergitest krävs för att avgöra vilket ämne du är allergisk mot.

 • Jag har en fråga om ovanstående råd; vem kan jag kontakta?
  Jag har en fråga om ovanstående råd; vem kan jag kontakta?

  Kontakt din Koppert-konsult om du har en icke-medicinsk fråga.

Litteratur

Arbo, R., Meern, D., de Rooij, A., Tamsma, P., & Longaandoeningen, K. C. A., Folgering, G. H., ... & Secretariaat, S. E. VEILIG WERKEN MET BIO-BESTRIJDERS.

de Groot, H. (2003). De prevalentie van beroepsallergie bij werkers in de paprikateelt. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 11(2), 47-52.

Van Toorenenbergen, A. W., & Dieges, P. H. (1984). Occupational allergy in horticulture: demonstration of immediate-type allergic reactivity to freesia and paprika plants. International Archives of Allergy and Immunology, 75(1), 44-47.

Gisele Groenewoud, Occupational Allergy in Horticulture/Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw, Rotterdam, 2004, ISBN 90-90 185 25-9.

Bælum, J., Enkegaard, A., Doekes, G., Skov, P. S., Kjærstad, M. B., & Sigsgaard, T. (2007). Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses. Danska miljöskyddsstyrelsen.