En-Strip

Vetenskapligt namn:
Encarsia formosa
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Mjöllöss
 • För bekämpning av mjöllus, i synnerhet växthusmjöllus

 • Effektiv vid lägre temperaturintervall än Eretmocerus eremicus

 • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Play
Play
 • För bekämpning av mjöllus, i synnerhet växthusmjöllus

 • Effektiv vid lägre temperaturintervall än Eretmocerus eremicus

 • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum); Tobaksmjöllus (Bemisia tabaci).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Fullvuxna parasitstekelhonor parasiterar mjöllöss i tredje och fjärde larvstadiet. Dessutom sker även ”host feeding”.

Synlig effekt

Parasiterade Trialeurodes vaporariorum-puppor blir svarta, Bemisia tabaci-puppor blir brunaktiga. Adulta steklar lämnar puppan via ett runt hål.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 3 000; 7 500; 15 000 puppor.
Presentation Kartongremsor med 5 kort var, plastförpackade, i en kartong, varje kort innehåller 60 (30 för 7 500-produkt) parasiterade mjölluspuppor.
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Öppna förpackningen försiktigt i växthuset
 • Böj och riv av remsorna i motsatt ände från upphängningshålet
 • Vidrör inte pupporna vid hantering
 • Häng korten bland grödan, om möjligt ungefär 75 cm under växtens topp
 • Undvik att hänga korten på platser i direkt solljus
Play

Dosering

Doseringen av En-Strip beror på klimatet, grödan och densiteten av mjöllöss och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt strax efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 1-10 per m2/spridning. Spridning ska upprepas tills kontroll erhålls. Vid högre temperaturer kan det vara bättre att byta till användningen av Enermix eller Ercal. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Parasitstekeln är effektivast vid temperaturer mellan 20 °C och 25 °C (68 och 77 °F). Vid en 24 timmars medeltemperatur under 17 °C/63 °F, kan bekämpningen av mjöllöss vara otillräcklig.

Kombinerad användning

En-Strip är bäst att använda i kombination med generalistiska rovkvalster (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris eller Amblydromalus limonicus) eller bland tomat, med nyttiga ängskinnsbaggar (Macrolophus pygmaeus eller Nesidiocoris tenuis).

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

På mörk plats.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?