Neoseiulus cucumeris

Rovkvalstret Neoseiulus cucumeris (även kallat Amblyseius cucumeris) används i stor utsträckning för biologisk bekämpning av trips i växthusgrödor. Dessa rovkvalster livnär sig främst på tripslarver i första stadiet. Neoseiulus cucumeris är en värdefull lösning i strategier för integrerat växtskydd (IPM), där den fungerar som en naturlig fiende som hjälper till att kontrollera tripsbestånden.

Play

Neoseiulus cucumeris för bekämpning av skadedjur

Neoseiulus cucumeris används för bekämpning av följande skadegörare:

Neoseiulus cucumeris kvalster söker aktivt upp och lever av de första larvstadierna av olika tripsarter.

Ätbeteende hos Neoseiulus cucumeris

Rovkvalster sticker hål på sitt byte och suger ut innehållet. Förutom trips lever Neoseiulus cucumeris på flera andra små organismer, t.ex. spinnkvalster och tarsonemidkvalster. De äter också pollen, vilket är användbart i t.ex. paprikaodlingar eftersom rovkvalster kan etablera sig i odlingen innan skadedjuret dyker upp. Rovkvalstrens framgång i bekämpningen av trips beror främst på byteslarvernas storlek. Tripslarver försöker försvara sig mot ett angrepp från ett rovkvalster genom att rycka våldsamt i sina bukar. Tripslarver i första stadiet kan övermannas mycket lättare än larver i andra stadiet, och mindre tripsarter lättare än större. Neoseiulus cucumeris lever därför nästan uteslutande på första stadiets larver av västlig blomtrips(Frankliniella occidentalis). Nymfer av rovkvalster har svårare att fånga byten än vuxna, och tripslarver som dödas av ett vuxet kvalster konsumeras ibland delvis av nymferna. Vid 25°C och under optimala förhållanden äter en vuxen hona av Neoseiulus cucumeris cirka sex larver av västlig blomstertrips(Frankliniella occidentalis) per dag och lägger cirka två ägg per dag.

Livscykel för Neoseiulus cucumeris

Neoseiulus cucumeris livscykel består av följande stadier: ägg, larv, protonymf, deutonymf och vuxen. Äggen läggs på bladens undersida på bladhåren eller i axlarna på huvud- och sidovenerna. De är ovala, vita och har en diameter på cirka 0,14 mm. Larverna har sex ben, samma färg som äggen och är bara något större. De behöver inte äta för att utvecklas till en protonymf. Nymferna är större än larverna, har åtta ben och är ljusbruna. Vuxna kvalster har åtta ben, är ljusbeige och har en platt, långsträckt kropp. De är ungefär 0,4 mm långa. Hanarna är mindre än honorna. Protonymfer, deutonyfer och vuxna kvalster är mycket rörliga och söker aktivt efter föda på undersidan av blad. På grund av sin storlek och färg är de svåra att upptäcka i grödan.

Bästa villkor för användning av Neoseiulus cucumeris

Neoseiulus cucumeris är mest effektiv vid temperaturer mellan 15 och 25°C (59 och 77°F). Den är inte effektiv vid temperaturer över 30°C/86°F. Neoseiulus c ucumeris är känslig för relativ luftfuktighet under 70%.

Play

Neoseiulus cucumeris i flaskor eller hinkar

Rovkvalstret Neoseiulus cucumeris finns i en flaska eller hink (Thripex, Thripex-V).

 • Vänd och skaka flaskan eller hinken försiktigt före användning
  • o Flaska: Tryck på mitten av korken för att öppna doseringshålet
  • o Hink: Använd en sked för att fördela Thripex
 • Strö materialet på löv eller lägg små högar på stenullsplattor
 • Se till att materialet finns kvar på introduktionsplatsen i minst några timmar efter introduktionen
 • Välj minst 4 000 introduktionspunkter per hektar, jämnt fördelade över den totala ytan
 • Kan även appliceras med (Mini)-Air(o)bug

Doseringen av Thripex, Thripex-V beror på klimat, gröda och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Starta introduktionen så snart de första kvalstren upptäcks i grödan. Introduktionshastigheterna varierar vanligtvis från 50-100 per m2/utsläpp. Utsättningarna bör upprepas vid behov. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.

Play

Neoseiulus cucumeris i påsar

Rovkvalstret Neoseiulus cucumeris finns också tillgängligt i avelspåsar (Thripex-Plus). I detta fall förökar sig rovkvalstren i påsen och sprids i grödan under en period av flera veckor.

 • Häng påsarna på skyddade platser i odlingen, undvik att hänga dem i direkt solljus
 • Påsarna har redan ett utgångshål
 • Håll påsarna i kartongremsan längst upp för att undvika att skada rovkvalstren

Doseringen av Thripex-Plus beror på klimat, gröda och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Starta introduktionen förebyggande eller så snart de första kvalstren upptäcks i grödan. Använd minst 4 000 påsar per ha och häng dem jämnt fördelade i grödan. Utsättningen bör upprepas efter 4 veckor om skadegöraren inte är bekämpad. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.