Natupol Seeds

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Vanligt namn:
Mörk jordhumla
Produktkategori:
Pollinering
  • För växtförädling, i synnerhet i små områden.
  • Kombinerar fördelarna med pollinering av arbetare och hanar i en liten och effektiv produkt
  • Sex bon på en bricka för enkel fördelning av bona
Play
  • För växtförädling, i synnerhet i små områden.
  • Kombinerar fördelarna med pollinering av arbetare och hanar i en liten och effektiv produkt
  • Sex bon på en bricka för enkel fördelning av bona
Använd för

Använd för

Natupol Seeds har utvecklats särskilt för användning i utsädesproduktion och tjänar grödor isolerade i områden från 1 till 25 m².

Grödor

Utsädesgrödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter humleboets introduktion, börjar arbetshumlorna och hanarna att pollinera blommorna samtidigt som de samlar pollen till larverna. Fler arbetare kommer från larverna veckorna efter introduktionen, vilket ökar både kolonistorleken och pollineringsprestanda. Efter några veckor når kolonin sin maximala storlek och börjar minska i storlek och pollineringsaktiviteten sjunker. Koloniutveckling beror på miljöförhållanden och mängden pollen samt dess kvalitet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En liten humlekoloni, som består av 15 arbetare, fem hanar och hanlarver. Sex bon på en bricka.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Placera Natupol Seeds i förädlingsavdelningen
  • Vänta minst 30 minuter efter bona placerats ut innan in-/utgångarna öppnas, på så sätt kan humlorna lugna sig
  • Pollineringsprestanda och -varaktighet varierar per gröda och beror på miljöförhållanden. Be alltid en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.
Play

Miljöförhållanden

Natupol Seeds presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 12-30 °C.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen. Humlebona kan om nödvändigt förvaras i max 1 dag.

Förvaringstemperatur

15–25 °C.

Förvaringsförhållanden

Undvik direkt solljus på boet.

Hygien

Ta bort bona senast 6-8 veckor efter insättning.

Avfallshantering

Försegla gamla humlebon i plastpåsar i ungefär 2 veckor. Kassera humlebona efter denna period enligt lokala föreskrifter.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Populära länkar:

Behöver du hjälp?