Natupol Seeds

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Produktkategori:
Pollination
Play

Använd för

Använd för

När ska Natupol Seeds användas?

Natupol Seeds ger en oslagbar effektivitet och en pålitlig pollinering för isolerade småskaliga områden, som täcker 1 till 25 m2. Natupol Seeds är enkel att använda och garanterar en långvarig pollinering som i hög grad minskar mängden arbete som krävs under intensiva perioder.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Natupol Seeds?

Denna produkt innehåller en liten koloni humlor som består av ungefär 15 arbetare, 5 hanar och hanlarver som är kända som mycket effektiva pollinerare vid fröproduktion. Efter insättning, börjar två till fem arbetarhumlor och tre till fem hanar att pollinera grödan. De kommer att stödjas av ett stort antal hanar som föds under de kommande veckorna efter introduktion.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Sex kupor i en bricka, varje kupa innehåller en liten humlekoloni, som består av 15 arbetare, 5 hanar och hanlarver.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Natupol Seeds

 • Placera Natupol Seeds i det isolerade tältet.
 • Vänta minst en halvtimme efter bona placerats, innan ingången öppnas. På så sätt kan humlekolonierna lugna sig.
 • Skydda bona mot direkt solljus.
Play

Optimala förhållanden för Natupol Seeds

Natusol Seeds presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 10-30 °C.

Särskilda saker att tänka på

 • Se till att bona och ingångarna är väl synliga, så att humlorna enkelt hittar hem.
 • Ställ inte mer än två bon bredvid eller nära varandra. För att minska att humlor försvinner, se till att alla samhällens öppningar är i olika riktningar.
 • Observera att direkt solljus på kupan kan öka den inre temperaturen med 5-15 °C. Det är viktigt att tillhandahålla skugga under varma förhållanden.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

 • Alla samhällen innehåller föda för att hålla humlorna i bra skick under transport och förvaring.
 • För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen.
 • Börja inte använda kupan senare än en dag efter ankomst.
 • Förvara humlorna i en temperatur mellan 15-25 °C.
 • Undvik direkt solljus på boet.

Användning och hygien

 • Flytta aldrig ett bo från ett växthus till ett annat
 • Förhindra att humlorna lämnar växthuset
 • Ta bort humleboet 6-8 veckor efter introduktion
 • Rengör ställningen innan nya bon sätts ut
 • Försegla gamla bon i plastpåsar och kassera dem enligt lokala regler.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Populära länkar:

Behöver du hjälp?