Natupol Booster

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Vanligt namn:
Mörk jordhumla
Produktkategori:
Pollinering
 • För utomhusväxter med kort blomningstid

 • Patenterad miljövänlig design

 • Väderbeständig och extra ventilation

Play
 • För utomhusväxter med kort blomningstid

 • Patenterad miljövänlig design

 • Väderbeständig och extra ventilation

Använd för

Använd för

Natupol Booster har utvecklats för grödor med en kort (en till fyra veckor) intensiv blomningsperiod och som producerar mycket nektar. För grödor som blommar tidigt är Tripol med extra isolering ett bättre alternativ.

Grödor

Pumpor, zucchini, vattenmelon, kiwi, kommersiell utsädesproduktion som rapsfrö, fodergrödor, solros, etc.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter humleboets introduktion, börjar arbetshumlorna att pollinera blommorna samtidigt som de samlar pollen till larverna. Fler arbetare kommer från larverna veckorna efter introduktionen, vilket ökar både kolonistorleken och pollineringsprestanda. Efter några veckor når kolonin sin maximala storlek och börjar minska i storlek och pollineringsaktiviteten sjunker. Koloniutveckling beror på miljöförhållanden och mängden pollen samt dess kvalitet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En extra stor pollineringsenhet som innehåller fler humlekolonier, inklusive en eller flera drottningar, arbetare, larver och sockerlösning.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Natupol Booster-bon kan placeras ut 4-7 dagar innan grödan börjar blomma.
 • Fördela Natupol Boosters jämnt över hela området. Den bästa platsen är på en horisontell plattform strax över marken
 • Vänta minst 30 minuter efter bona placerats ut innan in-/utgångarna öppnas, på så sätt kan humlorna lugna sig.
 • Öppna ventilationshålen längst upp på boet vid varmt väder.
 • Ta bort det vita locket innan boet öppnas.
 • Pollineringsprestanda och -varaktighet varierar per gröda och beror på miljöförhållanden. Be alltid en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Natupol Booster presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 12-30 °C. Följ råd för bästa praxis i varma miljöer. Se till att det finns skydd mot direkt solljus.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen. Humlebona kan om nödvändigt förvaras i max 1 dag.

Förvaringstemperatur

15–25 °C.

Förvaringsförhållanden

Förvara humlebona i en välventilerad miljö, skyddat från direkt solljus.

Hygien

Ta bort humlebona efter grödans blomning och inte senare än 10 veckor efter insättning.

Avfallshantering

Försegla gamla humlebon i plastpåsar i ungefär 2 veckor. Kassera humlebona efter denna period enligt lokala föreskrifter.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?