Lurem-TR

Aktiv ingrediens:
Trips kairomon
Typ:
Lockämne för trips
Produktkategori:
Övervakning
  • Lockämne för trips

  • För tidig upptäckt av trips

  • För användning med Horiver klisterfällor

Play
  • Lockämne för trips

  • För tidig upptäckt av trips

  • För användning med Horiver klisterfällor

Använd för

Använd för

Lurem-TR ökar antalet trips som fångas på blåa och gula klisterskivor och medför därmed tidigare upptäckt av skadegörare.

Skadegörare

Flera arter trips, som Frankliniella occidentalis and Thrips tabaci.

Grödor

Täckta grödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Lurem innehåller en kairomon, som frigörs långsamt från kapseln när den öppnats. Detta gör vuxna trips mer aktiva. De kommer fram från sina skyddade platser och attraheras mer av klisterfällorna.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation Kapsel som innehåller kairomon.
Antal per förpackning Varje förpackning innehåller 20 kapslar.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

Vrid toppen av dispensern för att aktivera frigöringen av kairomonen.

Applicering

  • Häng dispensern bredvid klisterfällan
  • Placera klisterfällan och dispensern precis ovanför (max. 30 cm) toppen av plantorna
Play

Dosering

  • Använd 1 kapsel per 100 m2
  • Byt efter 6 veckor

Kombinerad användning

Används tillsammans med klisterfällorna Horiver.

Produkthantering

Produkthantering

Hållbarhet

Se förpackning för utgångsdatum.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvara skyddat från solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?