Lurem-TR.

Aktiv ingrediens:
Thrips kairomone
Typ:
Lockämne för trips
Produktkategori:
Monitoring
[Translate to Sweden:]
Play

Använd för

Använd för

När ska Lurem-TR. användas?

Lurem-TR. ökar antalet trips som fångas på blåa och gula klisterskivor och medför därmed tidigare upptäckt av skadegörare. Lurem-TR. är effektivt mot flera tripsarter, som Frankliniella occidentalis och Thrips tabaci och det ökar även skyddsåtgärdernas effekter. Produkten kan användas i alla grödor som växer i en skyddad miljö.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Lurem-TR.?

Efter öppnande, frigörs lockämnet långsamt från kapseln. Detta gör adulta trips mer aktiva. De kommer fram från sina skyddade platser och attraheras mer till klisterskivorna.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Lurem-TR.

  • Dra av aluminiumfolien från kapslarnas baksida. Detta startar spridningen av lockämnet.
  • Sätt fast kapseln med Koppert-logotypen på en klisterskiva, eller placera kapseln nära en klisterskiva. Se till att det endast är några centimeter mellan kapseln och klisterskivan.
  • Se till att kapselns baksida alltid är fri!
  • Placera klisterskivan och kapseln precis (max. 30 cm) ovanför grödan.
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Lurem-TR. preventiv svag kurativ stark kurativ
Dosering 1/100 m² - -
m²/enhet 2000 - -
Intervall (dagar) 42 - -
Frekvens - - -
Anmärkningar byt om behållaren är tom - -

Optimala förhållanden för Lurem-TR.

Lurem-TR fungerar året runt, men är effektivast under sommaren.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Lurem-TR. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: 0-5 °C

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?