Thripex-V

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus cucumeris
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Trips
 • För bekämpning av trips

 • Kan överleva på pollen eller andra byten

Play
 • För bekämpning av trips

 • Kan överleva på pollen eller andra byten

Använd för

Använd för

Skadegörare

Unga larver av olika arter av trips.

Grödor

Använd inte i tomat.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalstren tränger in i sina byten med sina mundelar och suger ut innehållet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 50 000 rovkvalster.
Presentation 1 000 ml flaska.
Bärare Vermikulit och en bråkdel kli.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Vänd och skaka flaskan eller hinken försiktigt innan användning
  • Flaska: Tryck in lockets mitt för att öppna doseringshålet
  • Hink: Använd en sked för att fördela Thripex
 • Strö materialet på bladen eller lägg små högar på stenullsplattor
 • Se till att materialet förblir ostört på insättningsplatsen i minst några timmar efter insättning
 • Välj minst 4000 insättningspunkter per hektar, jämnt fördelade över hela ytan
 • Kan även appliceras med (Mini)-Air(o)bug
Play

Dosering

Doseringen av Thripex-V beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödan. Insättningsmängd är normalt 50-500 per m2/spridning. Spridning ska upprepas vid behov. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Neoseiulus cucumeris är effektivast vid temperaturer mellan 15 och 25 °C (59 och 77 °F). Den är inte effektiv vid temperaturer under 30 °C/86 °F. Neoseiulus cucumeris är känslig för relativ luftfuktighet under 70 %.

Kombinerad användning

Kan kombineras med Orius spp. Kombinera inte med andra generalistiska rovkvalster (Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Försiktighetsåtgärder

Applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Applicera samma dag som mottagande.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, flaska horisontellt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?