Spidex Vital

Vetenskapligt namn:
Phytoseiulus persimilis
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Spinnkvalster
 • Endast för bekämpning av spinnkvalster

 • Rekommenderas särskilt för att stävja höga densiteter

 • Insatta kvalster går från vita till röda efter att ha livnärt sig på spinnkvalster

Play
Play
 • Endast för bekämpning av spinnkvalster

 • Rekommenderas särskilt för att stävja höga densiteter

 • Insatta kvalster går från vita till röda efter att ha livnärt sig på spinnkvalster

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae) och andra Tetranychus spp., förutom Tetranychus evansi.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalstren tränger in i sina byten med sina mundelar och suger ut innehållet.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 2 000; 10 000 rovkvalster.
Presentation 100 ml flaska med doseringslock; 500 ml flaska.
Bärare Träflis.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
 • Tryck in lockets mitt för att öppna doseringshålet
 • Strö materialet på bladen eller häll i Dibox-utsättningsboxar
 • Se till att materialet förblir ostört på insättningsplatsen i minst några timmar efter insättning
 • Kan även appliceras med (Mini)-Air(o)bug
Play

Dosering

Doseringen av Spidex Vital beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödan. Insättningsmängd är normalt 2-50 per m2/spridning. Spridning ska upprepas en eller två gånger i veckointervall. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Phytoseiulus persimilis är effektivast vid temperaturer mellan 13 och 27 °C (55 och 81 °F) och är inte effektiv över 30 °C/86 °F. Phytoseiulus persimilis är känslig för relativ luftfuktighet under 70 %.

Kombinerad användning

Kan kombineras med Neoseiulus californicus och Feltiella acarisuga.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, flaska horisontellt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?