Thripex-Plus

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus cucumeris
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Thripex-Plus användas?

Använd Thripex Plus för biologisk bekämpning av olika arter av trips. Kläckningsägg och larver. Rovkvalster äter även spinnkvalster (t.ex. jordgubbskvalster, toppskottskvalster), flera andra kvalster, honungsdagg och pollen.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Thripex-Plus?

Vuxna rovkvalster söker aktivt upp och livnär sig på sitt byte.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

  • 500 påsar per låda

Varje papperspåse med krok innehåller 1000 rovkvalster och mjölkvalster (alla stadier) blandade med kli

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Thripex-Plus

  • Häng påsarna på grödan (påsar har redan ett utgångshål)
  • Häng påsarna på skyddade platser bland grödan (ej i direkt solljus).
  • Åtgärder som förbättrar fuktbalansen i påsarna, som att placera påsens botten på fuktigt substrat, har en positiv effekt på produktens livslängd
  • Håll påsarna i kartongremsan längst upp. Rovkvalstren skadas lätt

Observera att Thripex-Plus innehåller mjölkvalster och kli. Dessa kvalster kan orsaka lättare skada på vissa grödor, i synnerhet vid ett stort antal kvalster och hög luftfuktighet. Rådgör därför med leverantören innan Thripex används och det rekommenderas att utföra ett litet fälttest för att övervaka effekterna.

Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Thripex-Plus preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - - -
m²/enhet 2,5 2,5 3/4
Intervall (dagar) 42 35 28
Frekvens - - -
Anmärkningar endast en gång på grödor med pollen - -

Optimala förhållanden för Thripex-Plus

Rovkvalstret är inte mottagligt för diapaus och kan därmed sättas in året om. Relativ luftfuktighet ska vara högre än 75 % och temperaturen ska vara högre än 20 °C under några timmar om dagen.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Thripex-Plus. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?