Thripex-Plus

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus cucumeris
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Trips
  • För bekämpning av trips

  • Kan överleva på pollen eller andra byten

Play
Play
  • För bekämpning av trips

  • Kan överleva på pollen eller andra byten

Använd för

Använd för

Skadegörare

Unga larver av olika arter av trips.

Grödor

Använd inte i tomat.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalster förökar sig i påsen och sprids bland grödan under flera veckor. De tränger in i sina byten med sina mundelar och suger ut innehållet.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 påsar. Varje påse innehåller 1 000 rov- och förrådskvalster.
Presentation Påsar i kartong.
Bärare Kli.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Häng påsarna på skyddade platser bland grödan, ej i direkt solljus.
  • Påsarna har redan ett utgångshål
  • Håll påsarna i kartongremsan längst upp, för att undvika att skada rovkvalstren
Play

Dosering

Doseringen av Thripex-Plus beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt eller så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödan. Använd minst 4 000 påsar per ha och häng dem jämnt fördelade bland grödan. Spridning ska upprepas efter 4 veckor om skadegöraren inte bekämpats. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Neoseiulus cucumeris är effektivast vid temperaturer mellan 15 och 25 °C (59 och 77 °F). Den är inte effektiv vid temperaturer under 30 °C/86 °F. Neoseiulus cucumeris är känslig för relativ luftfuktighet under 70 %.

Kombinerad användning

Kan kombineras med Orius spp. Kombinera inte med andra generalistiska rovkvalster (Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

10-15 °C/50-59 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, sörj för god ventilation för att förhindra CO2-ackumulering.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?