Biologisk betning

Allmän information

Efterfrågan på biologiska lösningar för betning ökar. De säkerställer att odlare skyddar sin potentiella avkastning och kvalitet genom att minimera produktionsförluster. Kopperts biologiska betningsprodukter kan delas in i växtskyddsmedel (Cerall, Cedomon, Cedress) och biostimulanter (Panoramix). Växtskyddsmedlen har en tydlig effekt på skadegörare eller sjukdomar (biotisk stress). Biostimulanter ökar grödans motståndskraft mot abiotisk stress (som tork- och saltstress), samt förbättrar upptaget av växtnäring.

Vad är biologisk betning?

Biologisk betning består av aktiva beståndsdelar som kan inkludera mikrober, som svampar och bakterier, samt växt- och algextrakt.

Biologiska substanser appliceras på utsädet i pulverform eller som en vätska. Ett jämnt lager täcker hela utsädet. På detta sätt är de välgörande beståndsdelarna tillgängliga för utsädet när det behöver dem.

Vilka är fördelarna med biologisk betning?

Biologisk betning har positiva effekter på tillväxten, växtens motståndskraft, abiotisk stress, rotsystemets utveckling och grödans produktivitet. En översikt över mikrobernas positiva egenskaper beroende på organismen:

  • Biologisk betning fungerar som en biostimulant: en behandlad gröda blir starkare och växer bättre;
  • Betningen ökar skördeutfallet och hjälper samtidigt växter att bekämpa växtpatogener och minimera biotisk stress;
  • Tillväxtbefrämjande mikroorganismer koloniserar rötterna och skyddar grödan under hela växtsäsongen.
  • Betning ökar tillgängligheten av växtnäringsämnen i rotsystemet och ökar näringsupptag;
  • Den förbättrade rot- och skottillväxten innebär att den tidiga tillväxttakten optimeras och att både grödans näringsvärde och skörden förbättras;
  • Biologisk betning minskar användningen av jordbrukskemikalier, vilket betyder att odlare exponeras för färre kemikalier och deras påverkan på miljön minskar. På detta sätt begränsas även jordens potentiella exponering för jordbrukskemikalier.

Produkter

Behöver du hjälp?