Aphipar

Vetenskapligt namn:
Aphidius colemani
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Natural enemy
Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Aphipar användas?

Använd Aphipar för biologisk bekämpning av främst:

  • gurkbladlus (Aphis gossypii)
  • tobaksbladlus (Myzus persicae var. nicotianae)
  • persikbladlus (Myzus persicae var. persicae)

Aphipar är särskilt användbar i början av bladlusangrepp.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Aphipar?

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar lägger sina ägg parasitiskt i bladlössen, vilket leder till att de sväller och hårdnar till en grå-/brunfärgad läderartad mumie. De första vuxna parasitsteklarna kommer ut genom ett runt hål baktill på mumien ca 2 veckor efter insättning.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Aphipar preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,25/m² 1/m² 2/m²
m²/enhet 4 000 1 000 500
Intervall (dagar) 7 7 7
Frekvens - min. 3x min. 6x
Anmärkningar - - -

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Aphipar

  • Sprid materialet på stenullsplattor eller i Diboxar
  • Se till att materialet förblir torrt och inte flyttas från sin insättningsplats i åtminstone några dagar
  • Använd den avdragbara etiketten för att markera produktens insättningsplats
Play

Optimala förhållanden för Aphipar

Effekten minskar vid temperaturer över 30 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Aphipar. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?