Aphipar

Vetenskapligt namn:
Aphidius colemani
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladlöss
  • För bekämpning av bladlöss, i synnerhet Myzus spp. och bomullslöss

  • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play
  • För bekämpning av bladlöss, i synnerhet Myzus spp. och bomullslöss

  • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Använd för

Använd för

Skadegörare

I synnerhet för gurkbladlus (Aphis gossypii); tobaksbladlus (Myzus persicae var. nicotianae); persikbladlus (Myzus persicae var. persicae).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna parasitsteklar utvecklas från mumierna och honorna lägger sina ägg i bladlössen. Nästa generation parasitsteklar utvecklas i bladlusen, som omvandlas till en läderartad mumie. Den vuxna parasitstekeln kommer ut genom ett hål baktill på mumien. De första mumierna syns i grödan ca 10-14 dagar efter den första insättningen.

Synlig effekt

Parasiterade bladlöss omvandlas till bruna mumier.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500; 1 000; 5 000 mumier.
Presentation 100 ml; 500 ml flaskor.
Bärare Träflis.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Sprid materialet på stenullsplattor eller i Diboxar
  • Se till att materialet förblir torrt och inte flyttas från sin insättningsplats i åtminstone några dagar
Play

Dosering

Doseringen av Aphipar beror på klimatet, grödan och densiteten av bladlöss och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt strax efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 0,25-4 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst 3 gånger. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Effektivast mellan 20 och 25 °C (68 och 77 °F). Effektiviteten sjunker vid temperaturer över 30 °C/86 °F.

Kombinerad användning

Kan användas i kombination med andra nyttodjurr mot bladlöss, till exempel Aphidend.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

På mörk plats.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?