Airobug

Typ:
Helautomatisk fläktspridare
Produktkategori:
Applicering
 • Jämn fördelning av naturliga fiender

 • Effektivare än manuell applicering

 • Ingen påverkan på naturliga fienders kvalitet

Play
Play
 • Jämn fördelning av naturliga fiender

 • Effektivare än manuell applicering

 • Ingen påverkan på naturliga fienders kvalitet

Använd för

Använd för

Använd Airobug för spridning av naturliga fiender bland grödorna. Airobug används för stora ytor och spridning över hela fält i högteknologiska växthus med interna transportsystem.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Den innovativa kombinationen av Airobugs specialfläkt och de roterande doseringskärlen säkerställer en enhetlig spridning av bärarmaterial innehållande naturliga fiender. Luftflödet från fläkten garanterar en jämn spridning av detta material upp till ett avstånd på minst 10 meter från Airobug.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Produktdelar

Airobug finns för monorail eller piperail och består av följande komponenter:

 • Bärväska med två justerbara doserings- och blandningskärl
 • Batterier (24 V) med laddare
 • Airobug för monorail inkluderar en lyftkraft för att fästa fläktspridaren på skenan

Volym doseringskärl/trumma

3 liter och 5 liter (dubbel/båda sidor).

Räckvidd

10 meter (5 meter på båda sidor).

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Placera Airobug i rätt startposition på monorailen eller piperailen
 • Se till att batteriet är fulladdat
 • Beräkna den tid som behövs för Airobug att gå fram och tillbaka i utrymmet
 • Beräkna erfordrad dosering per utrymme
 • Beräkna inställningarna för doseringskärlen tillsammans med en Koppert-rådgivare
 • Justera doseringskärlen till rätt inställningar med hjälp av informationen som finns i tabellen på doseringskärlens undersida
 • Fyll doseringskärlen med materialet som ska spridas och stäng locket
 • Fäst doseringskärlen på Airobug
 • Slå på strömbrytaren på Airobug för att börja sprida materialet
Play
Produkthantering

Produkthantering

Förvaringsförhållanden

Förvara Airobug och dess tillbehör på en torr och dammfri plats. Förvara alltid batterierna i laddarna när de inte används.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?