Airobug

Typ:
Full-automatic blowing device
Vanligt namn:
Helautomatisk fläktspridare
Produktkategori:
Application
Airobug_anthurium_Koppert_Biological_Systems-7.jpg
Airobug_chrysanthemum_Koppert_Biological_Systems-1.jpg
Airobug_chrysanthemum_Koppert_Biological_Systems-7.jpg
Play

Använd för

Använd för

När ska Airobug användas?

Användningen av biologiska bekämpningsmetoder kan vara tidskrävande vid produktion av många prydnadsväxter och prydnadsträd i plantskolor. Airobug erbjuder en lösning i form av automatisk, snabb och konstant spridning av naturliga fiender. Den jämna fördelningen leder till en effektiv biologisk bekämpning av skadegörare, då kvalstren når skadegörarna snabbare.

Använd Airobug i förebyggande eller kurativt syfte på större trädgårdsföretag. Fläktspridaren garanterar bästa spridning av rovkvalster och bidrar därmed till ett mer effektivt, integrerat skydd för din gröda.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Airobug?

Airobug specialfläkt i kombination med det roterande doseringskärlet säkerställer en enhetlig spridning av bärarmaterial innehållande naturliga fiender. Luftflödet från fläkten garanterar en jämn spridning av detta material upp till ett avstånd på minst 10 meter från Airobug. Tack vare sin unika design, tar de naturliga fienderna ingen skada under användningen. Sist men inte minst, blandningar av olika naturliga fiender kan spridas vid ett och samma tillfälle.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Denna produkt är endast tillgänglig tillsammans med Koppert-produkter.

Kontakta din lokala rådgivare för mer information.

Applicering Airobug

Bruksanvisning:

  • Fäst Airobug på monorailen eller rörprofilen.
  • Fyll det justerbara doseringskärlet med Koppert-produkten.
  • Fäst kärlet på Airobug.
  • Slå på strömbrytaren på Airobug för att börja sprida kärlets innehåll.
Play

Optimala förhållanden för Airobug

Airobug kan endast användas i växthus med interna transportsystem.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Förvara Airobug och dess tillbehör på en torr och dammfri plats. Förvara alltid batterierna i laddarna när de inte används.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?