Artefeed

Vetenskapligt namn:
Artemia spp.
Vanligt namn:
Döda artemiacystor
Produktkategori:
Näringstillskott
  • Alternativ näring för Macrolophus pygmaeus

  • För underhåll av populationen

Play
  • Alternativ näring för Macrolophus pygmaeus

  • För underhåll av populationen

Använd för

Använd för

Använd Artefeed som en alternativ näringskälla för underhåll av Macrolophus pygmaeus i tomater när rovdenstiteten är låg.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Macrolophus pygmaeus behöver en kontinuerlig näringskälla för att underhålla populationen, kan Artefeed användas som alternativ näring vid låg densitet av skadegörare.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 2,5 kg.
Presentation 6 liters hink.
Utvecklingsstadium Döda cystor av Artemia spp..
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • För optimalt resultat, applicera Entofood under de första sex veckorna efter insättning av Macrolophus pygmaeus innan byte till Artefeed.
  • Applicera Artefeed varje vecka i de angränsande raderna till raderna i växthuset där Macrolophus pygmaeus har spridits
  • Applicera varje vecka tills Macrolophus pygmaeus-populationen är tillräckligt stor
  • Se till att Artefeed sprids ovanpå plantorna
  • Artefeed kan distribueras med en Mini-Airbug
Play

Dosering

Doseringen av Artefeed beror på klimatet, grödan och densiteten av skadegörare och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Sprid minst 50 gram per 100 meter rad. Upprepa efter 7-14 dagar. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Försiktighetsåtgärder

Applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

3 månader.

Förvaringstemperatur

8-25 °C/47-77 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvaras torrt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?