Artefeed

Vetenskapligt namn:
Artemia spp.
Vanligt namn:
Artemiacystor
Produktkategori:
Supplementary food
Play

Använd för

Använd för

När ska Artefeed användas?

Använd Artefeed i början av växtsäsongen, när Macrolophus-populationen behöver tid på sig för att etablera och utveckla sig.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Artefeed?

I frånvaro av vita flygare utgör cystorna (äggen) en alternativ födokälla för både adulta och nymfer av Macrolophus pygmaeus . Vilket möjliggör att en population av rovskalbaggar kan byggas upp.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Artefeed

 • Introducera Entofood tillsammans med den första introduktionen av Macrolophus pygmaeus, under en period på minst sex veckor.
 • Byt till Artefeed efter sex veckor om så önskas
 • Sprid Artefeed varje vecka, med hjälp av en Mini-Airbug* fläktspridare, tills Macrolophus-populationen är tillräckligt stor.
 • Applicera Artefeed på de platser i växthuset där Macrolophus har introducerats

Vid byte till Artefeed måste ett annat doseringskärl monteras på Mini-Airbug.

Säkerhetsåtgärder: I händelse av mekaniskt anbringande kan inandning av produkten orsaka sensibilisering. En dammfiltermask rekommenderas som skydd för operatörer och personer som arbetar i närheten av användningsplatsen.

Play

Optimala förhållanden för Artefeed

För att garantera bästa spridningen av Artefeed med Mini-Airbug, följ stegen nedan:

 • Börja från slutet av en gång och gå/kör mot den centrala gången
 • Se till att Artefeed sprids ovanpå plantorna
 • Håll Mini-Airbug i en sådan vinkel att allt material landar på plantorna
 • Stäng av alla fläktar i växthuset; de kan störa luftflödet från Mini-Airbug

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Låt hinken acklimatisera i växthuset innan användning, håll locket stängt för att undvika kondens och klumpbildning
 • Förvaringstemperatur: 8-25 °C
 • Förvaras torrt
 • Håll borta från solen
 • Vid förvaring med väl förslutet lock, på en torr och mörk plats, kan Artefeed lagras i flera månader

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?