Artefeed

Vetenskapligt namn:
Artemia spp.
Vanligt namn:
Artemiacystor
Produktkategori:
Supplementary food

Använd för

Använd för

När ska Artefeed användas?

Använd Artefeed i början av växtsäsongen, när Macrolophus-populationen behöver tid på sig för att etablera och utveckla sig.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Artefeed?

I frånvaro av vita flygare utgör cystorna (äggen) en alternativ födokälla för både adulta och nymfer av Macrolophus pygmaeus . Vilket möjliggör att en population av rovskalbaggar kan byggas upp.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Artefeed säljs i 6 liters hinkar som innehåller 2 500 gram Artemia spp.-cystor

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Artefeed

 • Introducera Entofood tillsammans med den första introduktionen av Macrolophus pygmaeus, under en period på minst sex veckor.
 • Byt till Artefeed efter sex veckor om så önskas
 • Sprid Artefeed varje vecka, med hjälp av en Mini-Airbug* fläktspridare, tills Macrolophus-populationen är tillräckligt stor.
 • Applicera Artefeed på de platser i växthuset där Macrolophus har introducerats

Vid byte till Artefeed måste ett annat doseringskärl monteras på Mini-Airbug.

Säkerhetsåtgärder: I händelse av mekaniskt anbringande kan inandning av produkten orsaka sensibilisering. En dammfiltermask rekommenderas som skydd för operatörer och personer som arbetar i närheten av användningsplatsen.

Play

Optimala förhållanden för Artefeed

För att garantera bästa spridningen av Artefeed med Mini-Airbug, följ stegen nedan:

 • Börja från slutet av en gång och gå/kör mot den centrala gången
 • Se till att Artefeed sprids ovanpå plantorna
 • Håll Mini-Airbug i en sådan vinkel att allt material landar på plantorna
 • Stäng av alla fläktar i växthuset; de kan störa luftflödet från Mini-Airbug

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Låt hinken acklimatisera i växthuset innan användning, håll locket stängt för att undvika kondens och klumpbildning
 • Förvaringstemperatur: 8-25 °C
 • Förvaras torrt
 • Håll borta från solen
 • Vid förvaring med väl förslutet lock, på en torr och mörk plats, kan Artefeed lagras i flera månader

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.