Entofood

Vetenskapligt namn:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Vanligt namn:
Malägg
Produktkategori:
Supplementary food
Play

Använd för

Använd för

När ska Entofood användas?

Använd Entofood som en alternativ födokälla för både vuxna och nymfer av rovskalbaggen Macrolophus pygmaeus när inga mjöllöss syns. Detta hjälper rovskalbaggarna att bygga upp en population i frånvaro av skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Entofood?

Macrolophus-rovskalbaggar använder äggen som proteinkälla.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Entofood

  • Sätt in Entofood tillsammans med Macrolophus pygmaeus
  • Sprid ut 60 g per rad med hjälp av Mini-Airbug*

* Observera! När Entofood/50 g-varianten sprids ut med en fläktspridare, måste en annan doseringsbehållare monteras på Mini-Airbug.

Försiktighetsåtgärd: applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, vi rekommenderar därför att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Play

Optimala förhållanden för Entofood

För optimal spridning med Mini-Airbug:

  • Börja från slutet av en gång och gå/kör mot den centrala gången
  • Se till att Entofood fördelas ovanpå grödan
  • Håll Mini-Airbug i en vinkel som säkerställer att allt material landar på grödan
  • Stäng av alla fläktar i växthuset; de stör luftflödet från Mini-Airbug

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Entofood. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

Förvaring:

  • För att förhindra kondens i flaskan, lämna den med förslutet lock i växthuset för acklimatisering. Detta förhindrar att äggklumpar bildas.
  • Maximal förvaringsperiod efter mottagande: 5 dagar
  • Optimal förvaringstemperatur: 8-10 °C
  • Förvaras mörkt

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?