Entofood

Vetenskapligt namn:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Vanligt namn:
Döda kvarnmottägg och artemiacystor
Produktkategori:
Näringstillskott
  • Alternativ näring för Macrolophus pygmaeus

  • För uppbyggnad och underhåll av populationen

Play
  • Alternativ näring för Macrolophus pygmaeus

  • För uppbyggnad och underhåll av populationen

Använd för

Använd för

Använd Entofood som en alternativ födokälla för uppbyggnad och underhåll av Macrolophus pygmaeus-populationer i tomater i början av säsongen och vid låga densiteter av byte.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Macrolophus pygmaeus måste bygga upp en population bland grödan innan skadegöraren kommer, kan Entofood användas som alternativ näring under de första veckorna efter insättning.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 10 g Ephestia kuehniella + 50 g Artemia spp.; 50 gEphestia kuehniella + 250 g Artemia spp..
Presentation 100 ml; 500 ml flaska.
Utvecklingsstadium Döda ägg och cystor
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Entofood

  • Applicera Entofood på de platser i växthuset där Macrolophus pygmaeus har introducerats
  • Applicera varje vecka tills Macrolophus pygmaeus-populationen är tillräckligt stor och det finns skadegörare
  • Se till att Entofood fördelas ovanpå grödan
  • Entofood kan distribueras med en Mini-Airbug
Play

Dosering

Doseringen av Entofood beror på klimatet, grödan och densiteten av skadegörare och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Sprid 60 gram per 100 meter rad. Upprepa efter 7-14 dagar. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Anmärkningar

Entofood kan även användas för Nesidiocoris tenuis under de första veckorna efter spridning av rovskalbagge tills det finns tillräckligt med byte.

Försiktighetsåtgärder

Applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Max. 5 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvaras torrt och mörkt. Låt flaskorna acklimatiseras i växthuset innan användning, håll locket stängt för att undvika kondens och klumpbildning.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?