Thripex

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus cucumeris
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Thripex användas?

Använd Thripex för biologisk bekämpning av olika arter av trips (kläckningsägg och det första larvstadiet). Rovkvalster äter även spinnkvalster (t.ex. jordgubbskvalster, toppskottskvalster), flera andra kvalster, honungsdagg och pollen.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Thripex?

Vuxna rovkvalster söker aktivt upp och livnär sig på sitt byte.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

  • 1000 ml flaska, innehåller 50 000 rov- och mjölkvalster
  • 6000 ml hink, innehåller 100 000 rov- och mjölkvalster
  • 6000 ml hink, innehåller 500 000 rov- och mjölkvalster

Varje flaska eller hink innehåller rovkvalster (alla stadier) och mjölkvalster (alla stadier) blandade med kli

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Thripex

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Flaska: Tryck in lockets mitt för att öppna doseringshålet
    Hink: Använd en sked för att fördela Thripex, 2-3 ml per stenullsblock, mittemot droppspridaren
  • Strö materialet på bladen
  • Välj minst 4000 insättningspunkter per hektar, jämnt fördelade över hela ytan
  • Använd (Mini)-Air(o)bug om nödvändigt för mekanisk spridning av Thripex

När rovkvalstren appliceras i högar på stenullsblock, fortsätter de att reproducera sig i några veckor och sprids bland grödan.

Försiktighetsåtgärd: applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, vi rekommenderar därför att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Thripex preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 50/m² 100/m² 100/m²
m²/enhet 500-1000 250-500 250-500
Intervall (dagar) 14 14 7
Frekvens - - -
Anmärkningar - - -

Optimala förhållanden för Thripex

Rovkvalstret är inte mottagligt för diapaus och kan därmed sättas in året om. Relativ luftfuktighet ska vara högre än 75 % och temperaturen ska vara högre än 20 °C under några timmar om dagen.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Thripex. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?