Spical Ulti-Mite

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus californicus
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Spinnkvalster
  • För bekämpning av spinnkvalster

  • Mer tolerant mot höga temperaturer och låg luftfuktighet än P. persimilis

  • För mycket låg eller hög relativ luftfuktighet

Play
Play
  • För bekämpning av spinnkvalster

  • Mer tolerant mot höga temperaturer och låg luftfuktighet än P. persimilis

  • För mycket låg eller hög relativ luftfuktighet

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae); fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi); citrusspinnkvalster (Panonychus citri); andra spinnkvalsterarter.

Grödor

Använd inte i tomat.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalster förökar sig i påsen och sprids bland grödan under flera veckor. De tränger in i sina byten med sina mundelar och suger ut innehållet.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 påsar. Varje påse innehåller 100 rov- och förrådskvalster
Presentation Påsar i kartong.
Bärare Kli.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Häng påsarna på skyddade platser bland grödan, ej i direkt solljus.
  • Påsarna har redan ett utgångshål
  • Håll påsarna i kartongremsan längst upp, för att undvika att skada rovkvalstren
Play

Dosering

Doseringen av Spical Ulti-Mite beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt eller så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödan. Använd minst 4 000 påsar per ha och häng dem jämnt fördelade bland grödan. Spridning ska upprepas efter 4-6 veckor om skadegöraren inte bekämpats. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Neoseiulus californicus är effektivast vid temperaturer mellan 13 och 32 °C (55 och 90 °F) och är känslig för relativ luftfuktighet under 60 %.

Kombinerad användning

Kan kombineras med Phytoseiulus persimilis och Feltiella acarisuga.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

12-14 °C/54-57 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, sörj för god ventilation för att förhindra CO2-ackumulering.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?