Natupol Excel

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Vanligt namn:
Mörk jordhumla
Produktkategori:
Pollinering
 • För täckta grödor som producerar en stor mängd blommor och för grödor som odlas under artificiellt ljus

 • Förbättrad aktivitet tack vare extra sockerlösning och ventilation

 • Med UV Beevision-tryck och blå Beehome-lucka

Play
Play
 • För täckta grödor som producerar en stor mängd blommor och för grödor som odlas under artificiellt ljus

 • Förbättrad aktivitet tack vare extra sockerlösning och ventilation

 • Med UV Beevision-tryck och blå Beehome-lucka

Använd för

Använd för

Natupol Excel är särskilt utvecklat för grödor med ett stort antal blommor per m² (35-60 blommor) per vecka samt för grödor som odlas under artificiellt ljus eller i varmare klimat.

Grödor

Grödor med >35 blommor/m2/vecka, som körsbärs- och snacktomater, bär (jordgubbar).

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter humleboets introduktion, börjar arbetshumlorna att pollinera blommorna samtidigt som de samlar pollen till larverna. Fler arbetare kommer från larverna veckorna efter introduktionen, vilket ökar både kolonistorleken och pollineringsprestanda. Efter några veckor når kolonin sin maximala storlek och börjar minska i storlek och pollineringsaktiviteten sjunker. Koloniutveckling beror på miljöförhållanden och mängden pollen samt dess kvalitet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En stor humlekoloni inklusive en drottning, arbetare, larver och sockerlösning.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Miljöförhållanden

Natupol Excel presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 12-30 °C. Följ råd för bästa praxis i förhållanden med artificiellt ljus eller i varma miljöer.

Applicering

 • Placera humleboet på en horisontell plattform (undvik lutning, annars kan sockerlösningen läcka)
 • Placera humleboet ungefär 20-60 cm ovanför marken i grödans skugga eller skapa om nödvändigt ytterligare skugga
 • Under korta dagar (<10 timmars ljus), placera humleboet nära plantornas övre del, på ett sådant sätt att humleboet exponeras för det första dagsljuset
 • Vänta minst 15 minuter efter boet placerats ut innan det öppnas, på så sätt kan humlorna lugna sig.
 • Drag den blå skjutbara luckan på boet uppåt tills två öppningar blir synliga (in- och utgång). Ta inte bort den lilla grå luckan under locket.
 • Pollineringsprestanda och -varaktighet varierar per gröda och beror på miljöförhållanden. Be alltid en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.
Play

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen. Humlebona kan om nödvändigt förvaras i max 1 dag.

Förvaringstemperatur

15–25 °C.

Förvaringsförhållanden

Förvara humlebona i en välventilerad miljö, skyddat från direkt solljus.

Hygien

 • Flytta aldrig ett bo från ett växthus till ett annat
 • Ta bort humlebona senast 10 veckor efter insättning
 • Rengör ställningen innan nya bon sätts ut

Avfallshantering

Försegla gamla humlebon i plastpåsar i ungefär 2 veckor. Kassera humlebona efter denna period enligt lokala föreskrifter.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?