Cedomon

Aktiv ingrediens:
Cedomon erbjuder ett kraftfullt vapen mot Fusarium, Tilletia caries och Septoria nodorum
Vanligt namn:
Biologisk utsädesbetning
 • Biologisk betning för bekämpning av utsädesburna svampsjukdomar i spannmål (korn, spelt, havre)

 • Även lämplig för ekologisk odling

 • Biologisk betning för bekämpning av utsädesburna svampsjukdomar i spannmål (korn, spelt, havre)

 • Även lämplig för ekologisk odling

Använd för

Använd för

Cedomon är ett biologiskt betningsmedel som skyddar utsädet mot svampsjukdomar och främjar tillväxt och utveckling av unga spannmålsplantor upp till fembladsstadiet. Lämplig för ekologisk och konventionell odling.

Sjukdomar

Utsädesburna svampsjukdomar: Fusarium spp, stinksot (Tilletia spp.), bladrand (Pyrenophora graminea), bladfläcksjuka (Pyrenophora chaetomioides), nätfläcksjuka (Pyrenophora teres), täckrot (Ustilago hordei) och bladfläcksjuka (Septoria passerinii).

Grödor

Korn, spält, havre. Applicera inte Cedomon på avskalade speltfrön.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Cedomon ger både en omedelbar och långvarig kontroll av en mängd olika utsädesburna sjukdomar.

Hur fungerar Cedomon?

 • Cedomon innehåller en hög koncentration av bakterien P. chlororaphis stam MA342, som producerar metaboliter.
 • Efter appliceringen av Cedomon skapas en biofilm runt fröet.
 • De metaboliter som redan finns i Cedomon har en direkt hämmande effekt på olika svampsjukdomar som finns på fröna
 • Bakterierna som finns i Cedomon förblir inaktiva när fröna lagras torrt.
 • Efter sådd, när vattentillgången ökar, blir bakterierna aktiva och börjar snabbt föröka sig. Detta säkerställer att fröna och de första rötterna som utvecklas snabbt koloniseras.
 • Därefter börjar bakterierna konkurrera med andra patogener om näringsämnen och utrymme och fortsätter att producera metaboliter. Detta kommer ytterligare att hämma tillväxten av andra patogener.
 • Dessutom kommer bakterierna att stimulera växten att starta motståndsreaktioner som i sin tur förhindrar andra patogener från att framgångsrikt infektera den unga växten.
 • Cedomon skyddar inte bara fröna mot fröburna sjukdomar. Det ger också växten möjlighet att påskynda plantornas uppkomst och minskar abiotisk stress, vilket resulterar i förbättrade skördar.
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 10, 200 eller 1000 liter.
Formulering Emulsion för utsädesbehandling (ES) med tillsats av blått färgämne.
Koncentration 1x10⁹ - 1x10¹⁰ cfu (livskraftiga Pseudomonas chlororaphis stam MA342 celler)/ml.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

Utrustning för behandling av utsäde måste rengöras noggrant med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel före och efter applicering av Cedomon.

Applicering

Använd lämpliga skyddskläder. Cedomon erbjuds som en färdig oljeemulsion och måste fördelas så jämnt som möjligt på utsädet. Sluten utrustning för behandling av utsäde måste användas för att applicera på utsädet.

Dosering

Applicera förebyggande i en mängd av 0,75 L/100 kg utsäde. Kontrollera alltid produktetiketten för mer information. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.

Tidsbestämning

Applicera Cedomon före sådd av frön.

Miljömässiga förhållanden

Cedomon fungerar bäst vid 14-26°C/57-79°F.

Anteckningar

Behandlade frön kan lagras upp till 1 år efter appliceringen utan att effekten går förlorad.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Lagringstid efter mottagning

Upp till 2 månader.

Lagringstemperatur

4-8°C /39-46°F. Får inte frysas.

Förvaringsförhållanden

Förvaras på torr plats.

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

 • Vid 4-8 °C: upp till 3 månader
 • Vid 20 °C: högst 3 veckor
 • Frys ej, det kan medföra risk för förlorad effektivitet!

Behandlat utsäde kan lagras upp till ett år efter applicering utan någon effektförlust.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?