Cedomon

Vetenskapligt namn:
Cedomon erbjuder ett kraftfullt vapen mot Fusarium, Tilletia caries och Septoria nodorum
Vanligt namn:
Biologisk utsädesbetning
Använd för

Använd för

När ska Cedomon användas?

Nya grödor riskerar sjukdom, även vid sådd. Cedomon är en utsädesbetning som är färdig att används och som erbjuder ett kraftfullt vapen mot dessa svampsjukdomar. De aktiva bakterierna stöder utsädets utveckling av unga spannmålsplantor upp till fembladsstadiet.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Cedomon?

De levande bakterierna Pseudomonas chlororaphis, som finns i Cedomon, förökar sig på utsädet och konkurrerar med andra patogener som finns på utsädet. Det fungerar så här:

  • Bakterien producerar ämnen som har en direkt dödlig effekt på svampsjukdomarna.
  • På grödans rötter konkurrerar bakterien om utrymme och näringsämnen med skadegörande organismer, vilket hämmar deras utveckling och stärker därmed rötterna.
  • Bakterien inducerar motstånd, vilket försätter plantan i förhöjd beredskap. Detta ökar den nya grödans resistens markant.
  • Tillväxten främjas vid abiotisk/biotisk stress.

Detta är en bra början för en hälsosam, blomstrande och motståndskraftig gröda och är den perfekta utgångspunkten för bättre produktionsresultat.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

10, 200 eller 1 000 liter

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering av Cedomon

Cedomon erbjuds i en oljeberedning som är färdig att användas och måste spridas så jämnt som möjligt på utsädet. Vanlig utrustning för utsädesbetning kan underlätta vid applicering av denna produkt på utsädet. Betningsutrustningen måste rengöras noggrant med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel innan och efter Cedomon appliceras.

Cedomon är en helt naturlig och mycket säker produkt. Den är mycket lämplig för ekologisk odling, men kan även användas i konventionell odling. En Cerall- eller Cedomon-betning kan kombineras med andra utsädesbetningar för att spara tid och pengar.

Dosering

Cedomon administreras i doser om 7,5 milliliter per kilo utsäde.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

  • Vid 4-8 °C: upp till 3 månader
  • Vid 20 °C: högst 3 veckor
  • Frys ej, det kan medföra risk för förlorad effektivitet!

Behandlat utsäde kan lagras upp till ett år efter applicering utan någon effektförlust.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?