Mirical

Vetenskapligt namn:
Macrolophus pygmaeus
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Mjöllöss Tuta absoluta
  • Generalistiskt rovdjur med en preferens för mjöllöss

  • Har även en effekt på Tuta absoluta

  • Särskilt för användning i tomater

Play
  • Generalistiskt rovdjur med en preferens för mjöllöss

  • Har även en effekt på Tuta absoluta

  • Särskilt för användning i tomater

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum), tobaksmjöllus (Bemisia tabaci), ägg och larver av tomatmal (Tuta absoluta) och andra malar. Livnär sig även på växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae), bladlöss och bladminerarlarver (Liriomyza spp.).

Grödor

I synnerhet tomat (kan orsaka skada på andra plantor).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna rovskalbaggar och nymfer söker aktivt upp sitt byte och suger ut det. Skinnet lämnas i sin ursprungliga form.

Synlig effekt

Macrolophus pygmaeus suger ut bytets kroppsinnehåll och lämnar det tomma skinnet.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 vuxna och nymfer.
Presentation 100 ml flaska.
Bärare Träflis och boveteskal.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Dosering

Doseringen av Mirical beror på klimatet, grödan och förväntad densitet av skadegörare och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Starta introduktionen preventivt. Insättningsmängd är normalt 0,25-5 per m2/spridning. Spridning ska upprepas efter 2 veckor. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Optimala temperaturer för Mirical är över 20 °C/68 °F, lägre temperaturer bromsar utvecklingen av Macrolophus pygmaeus markant.

Kombinerad användning

Ska användas i kombination med parasitoider av mjöllöss.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, flaska horisontellt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?