Hemiptera

Mjöllöss och fjäll

Vad är mjölkfåglar och fjäll?

Mjöllöss (familjen Pseudococcidae), mjukfjäll (familjen Coccidae) och pansarfjäll (familjen Diaspididae) utgör tre viktiga familjer inom överfamiljen Coccoidea. Denna överfamilj tillhör ordningen Hemiptera (de äkta insekterna). Coccoidea är vid första anblicken knappt igenkännliga som insekter. Honorna är vinglösa och orörliga, och täckta av ett hårt fjäll (pansarfjäll och mjuka fjäll) eller av vaxartade trådar (mjölbaggar). De suger växtsaft och är oftast specifika för värdväxten. Förutom de skador de orsakar genom att suga växtsaft producerar mjölbaggar och mjöliga fjäll också honungsdagg (på vilken mögel växer), vilket leder till betydande skador på prydnadsväxter och fruktodlingar och förlust av värde. Pansarfjäll producerar inte honungsdagg. Dessa insekters dolda levnadssätt och skyddande hölje innebär att de är mycket väl skyddade mot naturliga fiender och även mot syntetiska bekämpningsmedel.

Play

Livscykel för mjölbaggar och fjäll

Play

Videor om kontroll av mjölbaggar och skalor

Ta en titt på videon eller gå till vår Youtube-kanal för att se våra produkter för bekämpning av mjölbaggar i aktion.

Hur man blir av med mjölbaggar och fjäll

Behöver du hjälp?