Aphidend

Vetenskapligt namn:
Aphidoletes aphidimyza
Vanligt namn:
Gallmygga
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Aphidend användas?

Använd Aphidend för biologisk bekämpning av många olika bladlössarter, särskilt om bladlösskolonier uppstår.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Aphidend?

Bladlösskolonier avger en doft av honungsdagg som drar till sig vuxna gallmyggor. De lägger sina ägg i dessa kolonier, och ger på så sätt larverna en direkt matkälla. Vid kläckning, paralyserar larverna bladlössen och äter dem.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Aphidend preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - 1/m2 10/m2
m²/enhet - 1000 100
Intervall (dagar) - 7 7
Frekvens - Kontinuerligt Kontinuerligt
Anmärkningar - Använd flaskan på 500 ml Använd flaskan på 500 ml

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Aphidend

  • Öppna flaskan med Aphidend i växthuset
  • Placera flaskan direkt på jorden eller häng den mellan plantorna med en Biotag för att hålla den utom räckhåll för myror
  • Sprid inte innehållet!
  • När de kläckts, kommer gallmyggorna att lämna flaskan och spridas
  • En flaska Aphidend har en räckvidd på ca 3000 m2. Flaskan på 500 ml sätter in minst tre gallmyggor per m2.
  • Använd den avdragbara etiketten för att markera produktens insättningsplats
Play

Optimala förhållanden för Aphidend

Applicera Aphidend i en miljö med en hög relativ luftfuktighet för att nå bästa resultat. Då gallmyggor är aktiva på natten, är det viktigt att hålla nattemperaturen över 12 °C, för att säkerställa optimala förhållanden för äggläggning.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Aphidend. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?