Aphidend

Vetenskapligt namn:
Aphidoletes aphidimyza
Vanligt namn:
Bladlusgallmygga
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladlöss
  • För bekämpning av alla bladlusarter
Play
  • För bekämpning av alla bladlusarter
Använd för

Använd för

Skadegörare

Alla arter/stadier av bladlöss.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna galllmyggor utvecklas från puppan och lägger sina ägg i bladluskolonierna. Efter larverna utvecklas från äggen, äter de upp bladlössen.

Synlig effekt

Bladlössen konsumeras helt, endast skinnet återstår.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 1 000-10 000 puppor.
Presentation 100 ml; 500 ml flaska.
Bärare Träfiber.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Öppna flaskan i växthuset
  • Placera flaskan direkt på jorden eller stenullsplattor eller häng den mellan plantorna
  • Sprid inte innehållet
  • När de utvecklas, kommer de vuxna gallmyggorna att lämna flaskan och spridas
Play

Dosering

Doseringen av Aphidend beror på klimatet, grödan och densiteten av bladlöss och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen så snart de första bladlössen upptäcks bland grödorna. Insättningsmängd är normalt 1-10 per m2/spridning. Spridning ska upprepas varje vecka tills kontroll erhålls. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Effektivast mellan 20 och 30 °C (68 och 86 °F), effektiviteten minskar markant vid högre temperaturer. Då gallmyggor är aktiva på natten, är det viktigt att hålla nattemperaturen över 12 °C, för att säkerställa optimala förhållanden för äggläggning. Applicera Aphidend i en miljö med en hög relativ luftfuktighet (> 70 %) för att få bästa resultat.

Kombinerad användning

Höga densiteter av generalistiska rovkvalster, i synnerhet Amblyseius swirskii, kan vara skadliga för Aphidend då rovkvalstren livnär sig på äggen från Aphidoletes aphidimyza. Kan kombineras med bladlusliknande parasitoider.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

10-15 °C/50-59 °F.

Förvaringsförhållanden

På mörk plats.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?