Diptera

Gruvbrytare

Vad är minröjare?

Minerarflugor hör till ordningen Diptera (de äkta flugorna) och bildar familjen Agromyzidae. Detta är en familj av små flugor vars larver gräver sig in i växternas blad och skapar "gruvor". Det finns många arter av bladminerare som angriper olika grödor i tempererade delar av världen. Under naturliga förhållanden parasiteras larverna av dessa arter av parasitsteklar och orsakar därför få problem. Användningen av kemiska insektsbekämpningsmedel dödar dock dessa naturliga fiender, vilket gör att minerarpopulationen kan växa till stora mängder. Dessutom stör de bekämpningsmedel som används för att bekämpa bladminerare den biologiska bekämpningen av andra skadegörare på grödor. De minerararter som orsakar skador på trädgårdsgrödor är oftast polyfaga, det vill säga de livnär sig på många olika grödor. Detta är dock inte universellt bland Agromyzidae. Av de cirka 2 500 arterna i denna familj är det bara elva som är verkligt polyfaga. De arter som orsakar mest skada tillhör alla släktet Liriomyza och är mycket vanliga i tempererade områden.

Play

Livscykel för minerarblad

Play

Videor om kontroll av bladminerare

Ta en titt på videon eller gå till vår Youtube-kanal för att se våra produkter för bekämpning av bladminerare i aktion.

Hur man blir av med minröjare

Behöver du hjälp?