Swirski-Mite Plus

Vetenskapligt namn:
Amblyseius swirskii
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
[Translate to Sweden:]
[Translate to Sweden:]
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Swirski-Mite Plus användas?

Använd Swirski-Mite Plus för biologisk bekämpning av unga larver av olika arter av trips samt ägg och larver av mjöllus (både Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci). Använd Swirski-Mite Plus som en förebyggande metod och vid första tecken på skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Swirski-Mite Plus?

Vuxna rovkvalster söker sitt byte eller väntar på att det ska passera och livnär sig på sitt byte.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

  • Kartong med 100 dospåsar
  • Kartong med 500 dospåsar

Varje pappersdospåse innehåller 250 rovkvalster och förrådskvalster blandade med kli

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Swirski-Mite Plus

  • Använd påsarna så snart som möjligt efter mottagande
  • Häng påsarna på skyddade platser bland grödan (ej i direkt solljus).
  • Åtgärder som förbättrar fuktbalansen i påsarna, som att placera påsens botten på fuktigt substrat, har en positiv effekt på produktens livslängd
  • Påsar kan placeras direkt på grödan (påsarna har redan ett utgångshål)
  • Håll påsarna i kartongremsan längst upp; rovkvalster skadas lätt
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Swirski-Mite Plus preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - - -
m²/enhet 2,5 2,5 1
Intervall (dagar) 28-42 28 28
Frekvens - - -
Anmärkningar - starta när thrips eller mjöllus finns endast angripna områden, alltid i kombination med andra nyttodjur

Optimala förhållanden för Swirski-Mite plus

Rovkvalstret är inte mottagligt för diapaus och kan därmed sättas in under vintern. Det tål höga temperaturer; en swirskii-population börjar utvecklas när temperaturerna under dagen regelbundet är högre än 20-22 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Swirski-Mite Plus. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?