Cerall

Aktiv ingrediens:
Pseudomonas chlororaphis stam MA342
Vanligt namn:
Nyttobakterier
Produktkategori:
Biofungicid
  • Biologisk utsädesbetning för att bekämpa utsädesburna svampsjukdomar i spannmål

  • Även lämplig för ekologisk odling

  • Biologisk utsädesbetning för att bekämpa utsädesburna svampsjukdomar i spannmål

  • Även lämplig för ekologisk odling

Använd för

Använd för

Cerall är en biologisk utsädesbetning som skyddar utsädet mot svampsjukdomar och stöder unga spannmålsplantors tillväxt och utveckling upp till fembladsstadiet. Lämplig för ekologisk och konventionell odling. Cerallbehandling kan kombineras med andra utsädesbehandlingar.

Sjukdomar

Flera typer av utsädesburna svampsjukdomar, som Fusarium spp., stinksot (Tilletia caries) och brunfläcksjuka (Septoria nodorum).

Grödor

Vår- och höstvete, råg och rågvete.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Bakterierna Pseudomonas chlororaphis, som finns i Cerall, förökar sig på utsädet och konkurrerar med patogener som finns på utsädet. Bakterierna producerar ämnen som har en dödlig effekt på svampsjukdomarna på utsädet. Efter sådd, fortsätter Pseudomonas-bakterierna att föröka sig. På grödans rötter konkurrerar de växande bakterierna om utrymme och näringsämnen med patogenerna, vilket hämmar patogenernas utveckling och skyddar därmed rötterna och växten. Bakterierna inducerar systematisk resistens, detta ökar unga plantors försvarskapacitet markant. Tillväxt främjas särskilt vid stress.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 10, 200 eller 1 000 liter.
Sammansättning Vattenbaserat suspensionskoncentrat med blå färg.
Koncentration 1x10⁹ - 1x10¹⁰ CFU (livskraftiga Pseudomonas chlororaphis celler stam MA342)/ml
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

Betningsutrustningen måste rengöras noggrant med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel innan och efter Cerall appliceras.

Applicering

Bär lämpliga skyddskläder. Cerall erbjuds i ett suspensionskoncentrat som är färdigt att användas och måste spridas så jämnt som möjligt på utsädet. Vanlig utrustning för utsädesbetning kan användas vid applicering på utsädet.

Dosering

  • Applicera preventivt i en mängd på 10 ml/kg utsäde.
  • Kontrollera alltid produktetiketten för mer information
  • Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation

Tid

Applicera Cerall innan utsädet sås.

Miljöförhållanden

Cerall presterar bäst vid 14-26 °C/57-79 °F.

Kompatibilitet

Blanda inte Cerall med andra betningsprodukter.

Anmärkningar

Behandlat utsäde kan lagras upp till ett år efter applicering utan någon effektförlust.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

  • Vid 4-8 °C/39-46 °F: upp till 2 månader
  • Vid 20 °C/68 °F: högst 1 vecka

Förvaringstemperatur

Frys inte.

Förvaringsförhållanden

Förvaras torrt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?