Cerall

Aktiv ingrediens:
Pseudomonas chlororaphis stam MA342
Vanligt namn:
Nyttobakterier
Produktkategori:
Biofungicid
 • Biologisk utsädesbehandling för att bekämpa utsädesburna svampsjukdomar i spannmål (höstvete, sommarvete, råg, rågvete)

 • Även lämplig för ekologisk odling

 • Biologisk utsädesbehandling för att bekämpa utsädesburna svampsjukdomar i spannmål (höstvete, sommarvete, råg, rågvete)

 • Även lämplig för ekologisk odling

Använd för

Använd för

Cerall är en biologisk utsädesbetning som skyddar utsädet mot svampsjukdomar och stöder unga spannmålsplantors tillväxt och utveckling upp till fembladsstadiet. Lämplig för ekologisk och konventionell odling.

Sjukdomar

Utsädesburna svampsjukdomar; Fusarium (Fusarium spp.), vanlig stinksot (Tilletia caries), klumprotsjuka (Septoria nodorum) och fotröta (Microdochium nivale).

Grödor

Höstvete, sommarvetd, dinkel.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Cerall erbjuder både en omedelbar och långvarig kontroll av en mängd olika utsädesburna sjukdomar.

Hur fungerar Cerall?

 • Cerall innehåller en hög koncentration av bakterien P. chlororaphis stam MA342, som producerar metaboliter.
 • Efter applicering av Cerall skapas en biofilm runt fröet.
 • De metaboliter som redan finns i Cerall har en direkt hämmande effekt på olika svampsjukdomar som finns på fröna.
 • De bakterier som finns i Cerall förblir inaktiva när fröna lagras torrt.
 • Efter sådd, när vattentillgången ökar, blir bakterierna aktiva och börjar snabbt föröka sig. Detta säkerställer att fröna och de första rötterna som utvecklas snabbt koloniseras.
 • Därefter börjar bakterierna konkurrera med andra patogener om näringsämnen och utrymme och fortsätter att producera metaboliter. Detta kommer ytterligare att hämma tillväxten av andra patogener.
 • Dessutom kommer bakterierna att stimulera växten att starta motståndsreaktioner som i sin tur förhindrar andra patogener från att framgångsrikt infektera den unga växten.
 • Cerall skyddar inte bara fröna mot fröburna sjukdomar. Det ger också växten möjlighet att påskynda plantornas uppkomst och minskar abiotiska påfrestningar, vilket resulterar i förbättrade skördar.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 10, 200 eller 1 000 liter.
Sammansättning Suspensionskoncentrat med blå färg.
Koncentration 1x10⁹ - 1x10¹⁰ CFU (livskraftiga Pseudomonas chlororaphis celler stam MA342)/ml
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

Betningsutrustningen måste rengöras noggrant med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel innan och efter Cerall appliceras.

Applicering

Bär lämpliga skyddskläder. Cerall erbjuds i ett suspensionskoncentrat som är färdigt att användas och måste spridas så jämnt som möjligt på utsädet. Vanlig utrustning för utsädesbetning kan användas vid applicering på utsädet.

Dosering

 • Applicera förebyggande i en mängd av 1 liter/100 kg utsäde
 • Kontrollera alltid produktetiketten för mer information
 • Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation

Tid

Applicera Cerall innan utsädet sås.

Miljöförhållanden

Cerall presterar bäst vid 14-26 °C/57-79 °F.

Anmärkningar

Behandlat utsäde kan lagras upp till ett år efter applicering utan någon effektförlust.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Upp till 3 månader.

Förvaringstemperatur

4-8°C /39-46°F. Frys inte.

Förvaringsförhållanden

Förvaras torrt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?