Cerall

Aktiv ingrediens:
Cerall erbjuder ett kraftfullt vapen mot Fusarium, Tilletia caries och Septoria nodorum
Vanligt namn:
Biologisk utsädesbetning
Produktkategori:
Bio-fungicide
Play

Använd för

Använd för

När ska Cerall användas?

Nya grödor riskerar sjukdom, även vid sådd. Cerall är ett betningsmedel som är färdigt att användas och som erbjuder ett kraftfullt skydd mot dessa svampsjukdomar. De aktiva bakterierna stöder utsädets utveckling av unga spannmålsplantor upp till fembladsstadiet.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Cerall?

De levande bakterierna Pseudomonas chlororaphis, som finns i Cerall, förökar sig på utsädet och konkurrerar med andra patogener som finns på utsädet. Det fungerar så här:

  • Bakterien producerar ämnen som har en direkt dödlig effekt på svampsjukdomarna.
  • På grödans rötter konkurrerar bakterien om utrymme och näringsämnen med skadegörande organismer, vilket hämmar deras utveckling och stärker därmed rötterna.
  • Bakterien inducerar motstånd, vilket försätter plantan i förhöjd beredskap. Detta ökar den nya grödans resistens markant.
  • Tillväxten främjas vid abiotisk/biotisk stress.

Detta är en bra början för en hälsosam, blomstrande och motståndskraftig gröda och är den perfekta utgångspunkten för bättre produktionsresultat.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Cerall

Cerall erbjuds i en vattenbaserad beredning som är färdig att använda och måste spridas så jämnt som möjligt på utsädet. Vanlig utrustning för utsädesbetning kan underlätta vid applicering av denna produkt på utsädet. Betningsutrustningen måste rengöras noggrant med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel innan och efter Cerall appliceras

Cerall är en naturlig och mycket säker produkt. Den är mycket lämplig för ekologisk odling, men kan även användas i konventionell odling. Cerall-betning kan kombineras med andra utsädesbetningar för att spara tid och pengar.

Play

Dosering

Cerall administreras i doser om 10 milliliter per kilo utsäde.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

  • Vid 4-8 °C: upp till 2 månader
  • Vid 20 °C: högst 1 veckor
  • Frys ej, det kan medföra risk för förlorad effektivitet!

Behandlat utsäde kan lagras upp till ett år efter applicering utan någon effektförlust.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?