Veni Prisma

Vanligt namn:
NK flytande EG-gödselmedel med den unika kraften hos en naturlig utlösare
Play
Använd för

Använd för

När ska Veni Prisma användas?

Veni Prisma förkortar odlingscykeln, vilket leder till tidigare skörd. Den stimulerar rotutveckling, vilket resulterar i friskare och mer robusta plantor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Veni Prisma?

Veni Prisma stimulerar produktionen av fytoalexiner som ökar plantans toleransnivå och stärker immunsystemet. Dessutom accelererar den växtfotosyntesens process genom att utlösa kloroplastens aktivitet och produktion. Nettoresultatet är en frisk, högkvalitativ gröda som kännetecknas av en högre biomassa och en större fruktstorlek, vilket leder till ökad avkastning och därmed en högre avkastning på investeringen.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

1 liters flaska

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Bladapplicering med alla typer av sprututrustningar
  • Applicering med bevattningssystem som droppsystem
Play

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, såsom själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgraden. För att säkerställa korrekt strategi bör du rådgöra med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Dosering:

  • Bladapplicering: 1-2 l/ha beroende på mängd sprutvätska
  • Bevattning: 1 l/ha oavsett mängd bevattningsvatten

Optimala förhållanden

Blanda inte med produkter som innehåller svavel eller H 2O2.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Två år på en sval, mörk plats (<20 °C).
  • Undvik direkt solljus.
  • Skydda mot frysning.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?