Chrysopa

Vetenskapligt namn:
Chrysoperla carnea
Vanligt namn:
Guldögonslända
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Chrysopa användas?

Använd Chrysopa för biologisk bekämpning av bladlöss och många andra skadegörande insekter som mjöllus, trips och malägg. Applicera när skadegörare först syns.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Chrysopa?

Larver av guldögonsländor attackerar bytet och suger ut deras kroppsvätskor. Resten av den döda bladlusen skrumpnar helt och är svår att hitta.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Chrysopa preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 2-5/m² 5-10/m² 10-20/m²
Intervall (dagar) 7 7 7
Frekvens Varje vecka 4-5 x 4-5 x
Anmärkningar   Sätt endast in i angripna områden Sätt endast in i angripna områden

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Chrysopa

  • Skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Applicera på angripna blad
  • För kurativa behandlingar, applicera Chrysopa direkt i kraftigt angripna områden
  • Produkten kan appliceras på stenullsplatta, blad, via Dibox-utsättningsboxar eller distribueras med hjälp av Air(o)bug
Play

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Chrysopa. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

  • Förvaring efter mottagande: 1-2 dagar
  • Förvaringstemperatur: 8-10°C
  • Förvaras mörkt (flaskan horisontellt)

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?