Spidex Vital: Din vitala partner för bekämpning av spinnkvalster

Spidex Vital: Din vitala partner för bekämpning av spinnkvalster

Ännu större effekt vid bekämpning av spinnkvalster!

Allting började med spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis) på Koppert för mer än 50 år sedan. Från dag ett utgjorde detta rovkvalster grunden för vår bekämpning av spinnkvalster. Med tiden växte det till en av våra viktigaste produkter för våra odlare. Till följd av många års forskning och finjustering, levereras Spidex nu i en ny sammansättning, med en större effekt vid bekämpning av spinnkvalster. Spidex Vital

Spidex Vital: Your Vital partner in spider mite control

Play

Födda för att kämpa

Spidex Vital rovkvalster är födda för att bekämpa spinnkvalster. Den ger dig den bästa kontrollen över hotspots, bygger populationer genom snabbare tillväxt, med ökad äggläggningskapacitet och bevis på predation. När rovkvalstren har konsumerat flera spinnkvalster, ändras färgen successivt till den karaktäristiska rödorange färgen.

Förbättrad hotspot-bekämpning
Förbättrad äggläggningskapacitet
Bevis på predation
Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus persimilis

Förbättrad hotspot-bekämpning

Vår förbättrade sammansättning ser till att våra rovkvalster får en kraftfull start och är bättre rustade för att klara det erfordrade avståndet. I en flaska Spidex Vital finns en mer varierad populationssammansättning, så när den appliceras på hotspots följs de vuxna kvalstren av växande nymfer samt Spidex-ägg, som kommer att kläckas mitt ibland lämplig födokälla. Tillsammans ger dessa faktorer en ökad kontroll över hotspots i odlingen.

Förbättrad äggläggningskapacitet

Spidex Vital har kontinuerlig tillgång till näring under transport, har honorna i Spidex Vital redan tillräckligt med energi för att utveckla sina ägg. Det betyder att de kan börja lägga ägg direkt efter frisläppande och behöver inte få energi från spinnkvalster som finns på fältet för att utveckla ägg. Detta ökar populationen i odlingen.

Bevis på predation

Phytoseiulus persimilis blir röd efter de har ätit sitt byte. När rovkvalstren har konsumerat flera spinnkvalster, ändras färgen successivt till den karakteristiska rödorange färgen. Detta tar 1-2 dagar. Efter introduktionen av ”vita” Spidex Vital är det ett tydligt bevis på predation när röda Spidex Vital börjar synas.

Vanliga frågor

Här hittar du allting du behöver veta om Spidex Vital. På denna sida hittar du listade frågor och svar om Spidex Vital i allmänhet, applicering, sammansättning och förpackning, hantering och förvaring samt lagstiftningsmässiga frågor.

Mer information om Spidex Vital

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Rekommenderas för dig

Behöver du hjälp?