Pollineringschecklista utomhus

Pollineringschecklista utomhus

Kopperts humlor säkerställer naturlig pollinering på grödor både inom- och utomhus. Bra pollinering hos grödor på friland kan uppnås genom att följa rekommendationerna nedan. Rekommendationerna har även samlats och publicerats i ett häfte som levereras med kupan.

Placeringsråd

Introducera humlor 4-7 dagar innan blomning börjar. När blommorna öppnas, kommer humlorna börja pollinera dem. Placera kupan i grödan direkt efter leverans, eller högst en dag senare, så att humlorna kan samla mat.

Placera kuporna jämnt över området för maximala resultat. Det rekommenderade antalet kupor beror på grödan och närvaron av andra pollinerande insekter.

Humlor och honungsbin kan komplettera varandras pollineringsarbete och kan därför släppas ut bland samma grödor. Placera en humlekupa minst 100 meter från en honungsbikupa, utom synhåll för honungsbina. Detta är nödvändigt då honungsbina kan lockas av sockervattnet i humlekupan, i synnerhet om huvudgrödan ännu inte blommar.

Efter placering, vänta 30 minuter innan de små luckorna öppnas, för att ge humlorna tid att bli lugna igen. Transporten och skakningar kan göra humlorna rastlösa.

Skydda humlekupan mot mycket höga temperaturer från direkt solljus, i synnerhet under varma perioder. Se till att kupan har tillräckligt med skugga, till exempel genom att ställa den i skugga av grödan.

Se till att kupans undersida förblir torr. Håll kupans ingång synlig för människor och humlor under blomningsperioden. Placera till exempel kupan på en låda eller på stenar. Humlorna kan även besöka blommande ogräs förutom huvudgrödan. Du bör därför klippa eller slå blommande ogräs i och runt området som ska pollineras.

Skydda kupan mot starka vindar. Placera kupan på en skyddad plats eller tyng ned kupan.

Placera kupan vågrätt, så att humlorna alltid har tillgång till sockervattnet som medföljer kupan.

Användningen av bekämpningsmedel

Var försiktig vid användning av bekämpningsmedel innan och under blomning. Vissa bekämpningsmedel kan vara skadliga för pollinerande insekter och kan även ha långsiktiga effekter. Diskutera frågan med din rådgivare. Konsultera listan med sidoeffekter, i pappersformat eller via internet. Denna lista anger hur varje produkt kan integreras med användningen av humlor.