Optimal placering av humlekupor

Korrekt placering av bikupor

Rätt placering av humlekupor kan avsevärt förbättra humlornas pollineringseffektivitet. Följande åtgärder kan vidtas för att öka humlornas produktivitet:

  • För att säkerställa en framgångsrik kommunikation mellan humlor och människor är det viktigt att placera kuporna på synliga platser, vilket gör det enkelt för båda parter att identifiera och komma åt dem.
  • För optimal synlighet rekommenderas att kolonierna placeras nära gångvägar, helst inom ett avstånd på 2 meter.
  • Under vintern bör tillräckligt med ljus nå kuporna, medan direkt solljus bör undvikas under varmare perioder. Humlor behöver dock solljus för att vara effektiva pollinerare.
  • Dessutom är det viktigt att hålla luftfuktigheten runt kuporna under 80 %.

Placering av bikupor för olika årstider

Ökade ljusförhållanden (vår, sommar)

Under dessa årstider är det lämpligt att placera bikuporna på en höjd av 20 - 60 cm över marken på den södra sidan av stigen. Denna placering säkerställer att bikuporna får tillräckligt med skugga under hela dagen. Om skuggan är otillräcklig bör ytterligare åtgärder vidtas, särskilt på hösten när det trådlösa bikupesystemet är stängt. Vid höga temperaturer, skydda dina humlor från värme.

Förhållanden med svagt ljus (vinter)

På vintern bör du välja en plats där bikuporna får tidigt solljus, vanligtvis på norrsidan. Vid behov kan kuporna placeras högre upp i grödan, på en höjd av minst 1,4 meter över marken, särskilt i täta grödområden. Under de mörkaste vinterdagarna kan du överväga att placera bikuporna ovanför grödan nära växthustaket. På så sätt får humlorna maximalt med dagsljus, vilket underlättar deras orientering. För att undvika överhettning, se till att kuporna inte placeras för nära värmealstrande lampor. På eftermiddagen kan du dessutom skydda humlorna mot direkt solljus med hjälp av skärmar som placeras ovanför kuporna. Vid låga temperaturer ska du skydda humlorna mot kyla.

Rekommenderat antal bikupor

För optimal prestanda är det bäst att undvika att klumpa ihop mer än två bikupor. Om bikuporna placeras vertikalt (rekommenderas inte), se till att bikupornas utgångspunkter vetter åt olika håll, bort från grödan. Vid horisontell placering kan ingångarna vara i samma riktning, men bort från grödan, med högst två bikupor grupperade tillsammans.

Skydd av bikupan

För att bibehålla bikupans effektivitet är det viktigt att skydda bikuporna från ogynnsamma väderförhållanden, såsom kondens och regnvatten. Regelbundet underhåll och regelbundna kontroller av kuporna rekommenderas för att säkerställa humlekolonins välbefinnande och förebygga potentiella risker.