Hur man skyddar humlor i kyla

När temperaturen sjunker under vintermånaderna har humlorna svårt att överleva de kalla förhållandena och bibehålla sin produktivitet. Vi förstår vikten av att skapa de perfekta förutsättningarna för att humlorna ska trivas och optimera sin pollineringsaktivitet. För att humlorna ska prestera på topp är det viktigt att hålla kupans temperatur mellan 28-33 °C. De har sina egna smarta sätt att reglera denna temperatur, antingen genom att ventilera under varmare temperaturer eller genom att inkubera ynglen när det blir kallare.

Balans mellan pollineringsaktivitet och klimat

För att uppnå bästa möjliga pollineringsresultat är det viktigt att låta majoriteten av humlorna fokusera på sina pollineringsaktiviteter, snarare än att reglera kupans interna klimat. Olika temperaturer kan påverka humlornas beteende:

 • 8-11 °C: Humlorna börjar leta efter föda och pollinerar dina grödor aktivt
 • < 0 °C: När det är extremt kallt stannar alla humlor kvar i eller runt kupan för att ruva på ynglen. Det är viktigt att skydda ynglen under sådana förhållanden för att undvika skador

Tänk på att klimatets inverkan på pollinering och kolonikvalitet också är tidskänslig. Ju längre ogynnsamma förhållanden kvarstår, desto större blir påverkan på humlorna och deras prestanda.

Rätt klimat för humlepollinering i växthus

I tunnlar eller växthus måste morgontemperaturen stiga snabbt för att nå den lägsta 24-timmarstemperaturen på 15 ºC för optimal växtutveckling. När din gröda är frisk och den genomsnittliga dygnstemperaturen är minst 15 ºC kan du vara säker på att det inte blir några problem med humlornas födosöksaktivitet, vilket leder till effektiv pollinering.

Placering av bikupor i låga temperaturer

Under de kallare månaderna, från mitten av november till mitten av februari, är det ännu viktigare med en strategisk placering av kuporna. Här är några viktiga tips för att säkerställa att humlekolonier trivs i låga temperaturer:

 • Värme är nyckeln
  Placera kuporna i den varmaste delen av tunneln/växthuset och se till att de får morgonsol. Se till att kupan befinner sig i en skyddad miljö.
 • Exponering för solljus
  Placera bikuporna på den sida som får mest sol under kalla perioder för att maximera deras exponering för solljus.
 • Förhöjd placering
  För optimal temperaturkontroll, placera bikuporna ovanför grödan.

Hantera luftfuktigheten under vintern

När man avfuktar tunnlar/växthus på vintern är det viktigt att hålla ett öga på humlorna. Ibland kan arbetshumlor gå vilse genom ventilationsöppningarna och kommer inte att kunna återvända. För att motverka detta kan du överväga att använda nät när det är möjligt, eller så kan du tillfälligt samla in arbetsbina i kupan under en kort period med hjälp av vårt Wireless Beehome System precis innan avfuktningen.