Hur man skyddar humlor från värme

Utmaningen med varma temperaturer

Vi förstår den viktiga roll som humlor spelar för pollineringen, särskilt under varma temperaturförhållanden. När temperaturen stiger är det avgörande att säkerställa effektiv pollinering för att stödja växtproduktionen och bibehålla höga skördar för odlarna. För att säkerställa ett positivt resultat är det viktigt att skydda humlorna från värme.

Varma temperaturer kan ha en betydande inverkan på pollinatörernas aktivitet och effektivitet, inklusive humlor. Höga värmenivåer kan påverka humlornas födosöksbeteende, minska deras energinivåer och begränsa deras förmåga att överföra pollen på ett effektivt sätt. Dessa utmaningar kan leda till minskad pollinering och lägre skördar.

Humlor försöker hålla en temperatur på 28°C inne i kupan under alla miljöförhållanden. Över 28°C minskar pollineringsförmågan eftersom deras aktivitet fokuseras på att kyla kupan. Över 32°C kan pollineringen upphöra på grund av skador på kupan. Humlor behöver därför hålla sig svala under varma sommarförhållanden för att kunna fungera optimalt och utföra sitt värdefulla pollineringsarbete.

Play

Bästa praxis för pollinering vid varma temperaturer

Omgivningstemperaturen och solstrålningen kan ha stor inverkan på kupans inre temperatur. Vi rekommenderar odlare att skydda kupan från direkt solljus och att placera den på en sval plats. Det finns olika metoder tillgängliga för odlare att göra detta:

Rätt placering

Att placera kupan nära marken i skuggan av grödan kan hålla temperaturen inne i kupan lägre.

Skuggning

Att ge effektiv skugga till toppen och sidorna av kupan eller tillhandahålla en installation ovanför den centrala gångvägen kan gynna humlorna vid höga temperaturer.

Andra kylningsmetoder inkluderar

Användning av defuserat glas och beläggning, kylning med utomhusluft och användning av jord för kylning.

Använda fler humlor

Genom att använda extra humlor säkerställer du att du fortfarande uppnår önskad pollinering. Genom att använda Natupol Excel, som innehåller fler humlor jämfört med vår Natupol-kupa, säkerställer du den effektiva mängd som behövs för varma förhållanden.

Bikupor byggda för varmt klimat

En 35 år lång studie av de klimat- och miljöförhållanden som humlor behöver arbeta under i olika länder världen över har lett till ett antal innovationer som nu har byggts in i designen av de populära Natupol- bikuporna. Natupol Excel har till exempel stora ventilationshål och ökad mängd sockervatten för att hjälpa humlorna att reglera sitt klimat under varma väderförhållanden.

Interaktion mellan växtpollinatörer vid varma temperaturer

Att lyckas med pollineringen kan vara svårt i värmen. Ta reda på mer om de olika faktorer som påverkar pollineringen, t.ex. humlornas vitalitet, blommornas kvalitet, luftfuktighet och strålning. Blomkvaliteten kan också försämras på grund av låg luftfuktighet och hög strålning. Även vid 28° C kan pollineringen minska om luftfuktigheten är för låg eller strålningen för hög. I konventionella växthus rekommenderas en luftfuktighet på 60-75%. På grund av bättre luftrörelser är intervallet i ett halvslutet växthus 70-85%.