Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles)

Rovkvalstret Stratiolaelaps scimitus är också känt under det vetenskapliga namnet Hypoaspis miles. Det är ett jordlevande rovkvalster som förekommer naturligt i flera delar av världen. Detta rovkvalster bekämpar larver av sciaridflugor (svampmyggor), tripslarver och andra jordlevande insekter. Kvalstren förekommer i och på jorden och vid basen av växtstjälkar och erbjuder ett hållbart och miljövänligt alternativ till kemiska bekämpningsmedel.

Stratiolaelaps scimitus för bekämpning av skadedjur

Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) används för bekämpning av följande skadegörare

  • Trips
  • Sciaridflugor (svampmyggor)

Rovkvalstren lever på larver av sciaridflugor, tripslarver och andra jordlevande insekter. Kvalstren förekommer i och på jorden och vid basen av växtstammar. Minskningen av angreppsnivån sker långsamt men stadigt.

Födobeteende hos Stratiolaelaps scimitus

Rovkvalster sticker hål på sitt byte och suger ut innehållet. Stratiolaelaps scimitus är ett allmänt rovdjur. Förutom jordlevande tripsstadier äter den även fluglarver, kvalster, springstjärtar, nematoder och andra små jordlevande organismer. Larverna äter inte. Nymfer och vuxna djur lever huvudsakligen i de övre 1-2 cm av jorden. Vuxna honor äter upp till 4,5 tripslarver per dag.

Livscykel för Stratiolaelaps scimitus

Stratiolaelaps scimitus har samma livscykel som Phytoseiidae och genomgår därför följande stadier: ägg, sexbent larv, åttabent protonymf och deutonymf samt vuxen. Stratiolaelaps scimitus är ett stort kvalster med en kroppslängd på upp till 1 mm. Kroppen är blek med en tydligt synlig brun dorsalsköld, bruna ben och bruna mundelar. Honorna är större än hanarna och har en vit rand på baksidan av kroppen. Äggen, larverna och de första nymfstadierna är vita, medan nymferna blir ljusbruna när de blir äldre. Äggen är vita, ovala och ungefär 0,3 mm långa.

Bästa förhållanden för användning av Stratiolaelaps scimitus

För optimala resultat måste jorden vara fuktig, rik på organiskt material och ha en lös struktur. Lägsta temperatur för framgångsrik användning av Stratiolaelaps scimitus är 15°C/59°F.

Play

Hur man använder Stratiolaelaps scimitus

Rovkvalstret Stratiolaelaps scimitus(Hypoaspis miles) finns i en cylinder (Entomite-M).

  • Vänd och skaka pappcylindern försiktigt före användning
  • Sprid ut materialet jämnt på jord eller planteringsmedium (inte på plasten)

Doseringen av Entomite-M beror på klimat, gröda, planteringsmedium och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Starta introduktionen förebyggande eller så snart de första skadedjuren upptäcks i grödan. Introduktionsmängderna varierar vanligtvis från 100-500 per m2/utsläpp. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för att få råd om den bästa strategin för din situation.