Knowing & recognizing

Knowing & recognizing

Skaffa odlarens guide till biologiskt växtskydd

Knowing & recognizing” håller vad den lovar. Den ger dig kunskap om skadegörarens livscykel och dess många faser, samt ger dig möjligheten att känna igen skadegöraren eller sjukdomen du står inför med hjälp av detaljerade illustrationer och närbilder. Kunskapen du får, hjälper dig att hitta de bästa hållbara lösningarna.

Den publicerades första gången för 25 år sedan och reviderades 2003. Den senaste utgåvan består av 443 sidor, 700 bilder och dussintals illustrationer av de vanligaste skadegörarna, sjukdomarna och deras naturliga fiender.

Denna bok ger läsaren nödvändig information för att förstå samspelet mellan skadegörare, sjukdomar och deras naturliga fiender. Den förklarar hur de sprids i grödan, skadan de orsakar samt specifika beteendemässiga särdrag.

Koppert - Ett kunskapsföretag

Användningen av biologisk bekämpning är inte en enkel process, den har blivit ett komplext system där många aspekter måste beaktas. Koppert har identifierat behovet av kunskap i mer än 50 år.

Nya vetenskapliga upptäckter om välgörande mikroorganismer har lett till nya praktiska lösningar för odlare. Denna uppdaterade upplaga av Knowing & recognizing innehåller även nya biologiska bekämpningsmedel och biostimulanter som ökar växtens motståndskraft mot stress och hjälper växten att växa bättre och förbli friskare.

Koppert anser att delning av denna kunskap kan spela en viktig roll mot att nå 100 % hållbart jordbruk och hållbar trädgårdsnäring, i samarbete med naturen.