Konsumenter

Konsumenter

Varje dag hjälper Koppert odlare och jordbrukare runt om i världen att bekämpa skadedjur och sjukdomar på ett naturligt och hållbart sätt. På detta sätt hoppas vi aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle, med säkra livsmedel i tillräckliga mängder för att föda en snabbt växande befolkning.

Att producera nyttodjur, humlor och mikrobiologiska lösningar är en kunskapsintensiv process. Dessutom kräver implementeringen av våra produkter intensivt stöd. Därför säljer Koppert sina produkter uteslutande till yrkesodlare och jordbrukare.

För att kunna ge dig bästa möjliga service som konsument, har vi tagit fram en lista över de vanligaste frågorna. Vi hoppas att du hittar svaret på din fråga i denna lista.

Biologiskt växtskydd

Vad är biologiskt växtskydd?
Tanken bakom biologiskt växtskydd är mycket enkel: nyttodjur som rovkvalster, nyckelpigor och parasitsteklar släpps för att bekämpa skadeinsekter, på samma sätt som de gör i det vilda. Koppert levererar olika arter av parasitsteklar, rovkvalster, insekter och skalbaggar, gallmyggor och guldögonsländor. Besök vår YouTube-kanal för att se hur nyttodjur attackerar sitt byte.

Naturlig pollinering

Vad är naturlig pollinering?
Grönsaker som tomat och paprika odlas ofta i växthus. När en god liten tomat når din tallrik, har den en lång resa bakom sig. Växten måste först bilda frukt innan tomaten faktiskt kan börja växa. I naturen, tar insekter och andra djur hand om pollineringen och därmed bildandet av frukt. Honungsbin är traditionellt viktiga pollinatörer av jordbruks- och trädgårdsgrödor. Humlan är en nära släkting till honungsbiet. 1987 konstaterades att humlor kan visa sig vara mycket användbara i växthus i pollineringssyfte.

Mikrobiologiska lösningar

Förutom nyttodjur och pollinatörer, utgör mikrobiella produkter, som bakterier och svampar, en tredje hörnsten för hållbar produktion av växter och grödor. Även om de inte kan ses med blotta ögat, har dessa produkter, som kan användas ovan och under jord, potential att göra otroliga saker. De bekämpar sjukdomar och skadedjur, stärker grödor och förbättrar upptagningen av näringsämnen. Deras utveckling kräver hög kvalitet och kostnadskrävande vetenskaplig forskning.

Arbetsuppgift/skola

Jobbar du på en skoluppgift? Om så är fallet, besök https://www.secretagentsinhorticulture.com/ för information om biologiskt växtskydd, naturlig pollinering och mikrobiologi. Du hittar även mycket information på www.koppert.com, men denna information är främst för yrkesodlare.

Beställ reklammaterial

Besök vår webbutik för att beställa broschyrer och annat reklammaterial. Kom ihåg att broschyrerna och foldrarna vänder sig till yrkesodlare.