Konsumenter

Konsumenter

Varje dag hjälper Koppert odlare och jordbrukare runt om i världen att bekämpa skadedjur och sjukdomar på ett naturligt och hållbart sätt. På detta sätt hoppas vi aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle, med säkra livsmedel i tillräckliga mängder för att föda en snabbt växande befolkning.

Att producera nyttodjur, humlor och mikrobiologiska lösningar är en kunskapsintensiv process. Dessutom kräver implementeringen av våra produkter intensivt stöd. Därför säljer Koppert sina produkter uteslutande till yrkesodlare och jordbrukare.

För att kunna ge dig bästa möjliga service som konsument, har vi tagit fram en lista över de vanligaste frågorna. Vi hoppas att du hittar svaret på din fråga i denna lista.

Biologiskt växtskydd

Vad är biologiskt växtskydd?
Tanken bakom biologiskt växtskydd är mycket enkel: nyttodjur som rovkvalster, nyckelpigor och parasitsteklar släpps för att bekämpa skadeinsekter, på samma sätt som de gör i det vilda. Koppert levererar olika arter av parasitsteklar, rovkvalster, insekter och skalbaggar, gallmyggor och guldögonsländor. Besök vår YouTube-kanal för att se hur nyttodjur attackerar sitt byte.

 • Varför använda biologiskt växtskydd?
  Varför använda biologiskt växtskydd?

  Odlare runt om i världen tillämpar storskaligt biologiskt växtskydd. Som ett resultat har användningen av insekticider inom trädgårdsodling minskat markant, samtidigt som odlare kan glädja sig åt större avkastning av högre kvalitet. Produkter som odlas med hjälp av biologiskt växtskydd är hälsosamma och säkra för både konsumenter och miljön. Livsmedelsbutiker som säljer grönsaker och blommor anser att aspekter som hållbarhet och miljövänlighet är mycket viktiga.

 • Var kan jag köpa era produkter?
  Var kan jag köpa era produkter?

  Vi säljer inte våra produkter till privata köpare och amatörträdgårdsodlare. Yrkesodlare kan kontakta någon av Kopperts distributörer.

 • Hur vet jag om frukt och grönsaker i livsmedelsbutiken har odlats på ett hållbart sätt med hjälp av biologiskt växtskydd?
  Hur vet jag om frukt och grönsaker i livsmedelsbutiken har odlats på ett hållbart sätt med hjälp av biologiskt växtskydd?

  Fler och fler odlare använder naturliga fiender för att bekämpa skadedjur och sjukdomar i stället för kemiska ämnen, men detta syns inte på själva produkterna. Fråga i livsmedelsbutiken och uppmuntra dem att anta mer hållbara metoder.

  Om du köper en produkt som är märkt ”ekologisk”, kan du vara säker på att inga kemiska växtskydd har använts.

 • Jag köpte en växt med ett kort/en påse från Koppert i. Vad ska jag göra med det/den?
  Jag köpte en växt med ett kort/en påse från Koppert i. Vad ska jag göra med det/den?

  Kortet/påsen i växten betyder att nyttodjur har använts för att bekämpa skadedjur. Detta är ett gott tecken och betyder att du har köpt en hållbar växt! Du kan lämna kortet/påsen i växten. Det/den kan fortfarande innehålla några nyttodjur, som kommer att fortsätta att bekämpa skadedjur på växten. Oroa dig inte för dessa insekter, de är bara intresserade av skadedjur och kommer att dö ut när skadedjuren har eliminerats.

Naturlig pollinering

Vad är naturlig pollinering?
Grönsaker som tomat och paprika odlas ofta i växthus. När en god liten tomat når din tallrik, har den en lång resa bakom sig. Växten måste först bilda frukt innan tomaten faktiskt kan börja växa. I naturen, tar insekter och andra djur hand om pollineringen och därmed bildandet av frukt. Honungsbin är traditionellt viktiga pollinatörer av jordbruks- och trädgårdsgrödor. Humlan är en nära släkting till honungsbiet. 1987 konstaterades att humlor kan visa sig vara mycket användbara i växthus i pollineringssyfte.

 • Varför använda naturlig pollinering?
  Varför använda naturlig pollinering?

  Att använda humlor sparar odlare mycket tid och manuellt arbete. Grödorna skulle annars behöva pollineras för hand. Det blev även tydligt att naturlig pollinering av humlor gav bättre resultat. Det förbättrade befruktning, höjde kvaliteten på frukt och genererade högre avkastning.

  Koppert producerar olika typer av humlor i olika länder, beroende på lokal lagstiftning. Dessa humlor produceras inte längre bara för tomatgrödor; odlare av mer än 120 olika typer av grödor köper våra kupor och humlor. Miljarder humlor har producerats. Då den naturliga populationen honungsbin och andra pollinerande insekter är hotad, är denna produktion viktigare än någonsin.

 • Vad är det för skillnaden mellan humlor och honungsbin?
  Vad är det för skillnaden mellan humlor och honungsbin?

  Humlor använder vibrationspollinering, vilket är viktigt för tomater och fördelaktigt för blåbär.
  Humlor fungerar också bra tillsammans honungsbin.

  De viktigaste skillnaderna är:

  • humlor är större och hårigare än bin
  • humlor producerar inte honung
  • humlor lever i mindre kolonier (hundratals i stället för tiotusentals)
  • en humlekoloni går inte i vinterdvala, det är endast drottningarna som går i vinterdvala
 • Varför tillhandahåller ni humlor och inte honungsbin?
  Varför tillhandahåller ni humlor och inte honungsbin?

  Humlor är flitiga arbetare. En enda humla kan pollinera ungefär 150 kilo tomater, besöka tusen blommor och arbeta arton timmar om dygnet. En humla kan resa upp till tio kilometer från sin kupa och samla in och transportera sextio procent av sin egen kroppsvikt i pollen. Och humlor låter inte lite dåligt väder hindra dem - de fortsätter att arbeta i kallt, blåsigt väder. Det förklarar varför humlor används tillsammans med honungsbin, som föredrar att stanna i kupan vid dåligt väder. Kopperts humlor är också mycket friska. Oberoende institut bedömer deras kvalitet och hälsa och Koppert genomför även egna stränga kontroller.

 • Hur beställer jag en humlekoloni?
  Hur beställer jag en humlekoloni?

  Dessvärre kan konsumenter inte beställa humlekolonier.

 • Jag blev stucken av en humla. Vad ska jag göra?
  Jag blev stucken av en humla. Vad ska jag göra?

  Denna information om humlestick ger vägledning för att minska risken att bli stucken av en humla och om den möjliga reaktionen på ett stick och behandling.

Mikrobiologiska lösningar

Förutom nyttodjur och pollinatörer, utgör mikrobiella produkter, som bakterier och svampar, en tredje hörnsten för hållbar produktion av växter och grödor. Även om de inte kan ses med blotta ögat, har dessa produkter, som kan användas ovan och under jord, potential att göra otroliga saker. De bekämpar sjukdomar och skadedjur, stärker grödor och förbättrar upptagningen av näringsämnen. Deras utveckling kräver hög kvalitet och kostnadskrävande vetenskaplig forskning.

 • Hur fungerar mikroorganismer?
  Hur fungerar mikroorganismer?

  Processen kan variera, men den biologiska fungiciden Trianum är ett utmärkt exempel. Trianum bygger på svampen Trichoderma harzianum. Sporer från T-22 stammen koloniserar en växts rotsystem och håller stånd mot patogener.

Arbetsuppgift/skola

Jobbar du på en skoluppgift? Om så är fallet, besök https://www.secretagentsinhorticulture.com/ för information om biologiskt växtskydd, naturlig pollinering och mikrobiologi. Du hittar även mycket information på www.koppert.com, men denna information är främst för yrkesodlare.

Beställ reklammaterial

Besök vår webbutik för att beställa broschyrer och annat reklammaterial. Kom ihåg att broschyrerna och foldrarna vänder sig till yrkesodlare.