Koppert Foundation

Koppert Foundation

Koppert grundade Koppert Foundation med anledning av sitt 50-årsjubileum 2017. Denna stiftelse syftar till att bidra till hållbara lösningar för trädgårdsodling och jordbruk samt förbättring av hälsan och tillgången på mat och näring för dem som behöver det mest.

Verksamhetsområde

Koppert Foundation fokuserar på tre områden:

  • stödja projekt för småbrukare
  • tillhandahålla utbildning om vårt fantastiska partnerskap med naturen vid integrerad hantering av grödor
  • stödja lokala Koppert-medarbetare i deras personliga projekt för socialt ansvarstagande

Ansökan

Du hittar mer information på engelska och nederländska på www.koppertfoundation.org. Behöver du hjälp med förklaring och/eller ansökan? Kontakta din lokala Koppert-representant.

Behöver du hjälp?